WinCC WebNavigator là tùy chọn bổ sung cho SIMATIC WinCC hoặc WinCC Runtime Professional để vận hành và giám sát các nhà máy qua Internet, Intranet hoặc LAN của công ty.

Một Web Server với SIMATIC WinCC dưới dạng phiên bản server hoặc single-user và một Web Client cho phép người vận hành kiểm soát và giám sát dự án WinCC hiện tại bằng Internet Explorer. Kết hợp với WinCC V7, WebNavigator Server có thể được vận hành trên MultiClient.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license WinCC WebNavigator thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

WinCC WebNavigator có sẵn những mã sản phẩm sau:

Cần có license (server) cho WebNavigator. License đã cấp dựa trên số lượng ứng dụng Web Client truy cập đồng thời (có thể tăng lên bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng license Web Client bổ sung). Phần mềm WebNavigator Client có thể được cài nhiều lần theo yêu cầu mà không cần license.

6AV6362-1AB00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 1 client license (countable), Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6362-1AB00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 1 client license (countable), Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6362-1AD00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 3 client licenses (countable), Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6362-1AD00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 3 client licenses (countable), Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6362-1AF00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 10 client licenses (countable), Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6362-1AF00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 10 client licenses (countable), Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6362-1AJ00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 30 client licenses (countable), Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6362-1AJ00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 30 client licenses (countable), Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6362-1AM00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 100 client licenses (countable) Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6362-1AM00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, 100 client licenses (countable) Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6362-1BA00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, Diagnostic Client license, Option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6362-1BA00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, Diagnostic Client license, Option f. WinCC V7.4 or higher and WinCC Prof. V14 or higher, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6362-1FA00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, load balancing, licenses for 2 web servers, option for WinCC V7.4 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6362-1FA00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, Load balancing, licenses for 2 web servers, Option for WinCC V7.4 or higher, runtime software, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6362-1GA00-0AH0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, Load Balancing Step Up, licenses for 2 web servers to 2 redundant WinCC systems, option for WinCC V7.4 or higher, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6362-1GA00-0BB0

SIMATIC WinCC/Web Navigator, load balancing step up, licenses for 2 web servers to 2 redundant WinCC systems, Option for WinCC V7.4 or higher, runtime software, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

Đặc trưng của WinCC WebNavigator

 • Operator control and monitoring across long distances and on different platforms (PC, local panel, mobile PDA)
 • Large configurations with up to 150 operator stations (depending on the plant complexity and communication load)
 • Optimally tailored clients for operating and monitoring, analysis, service and diagnostics
 • Acceptance of configuration data for the web, generally without changes
 • Minimum maintenance costs due to central software administration
 • With the WinCC Web Viewer (WinCC Viewer RT), the process screens can be displayed on the web client independently of the Internet Explorer. Settings for the client are made on the client itself. The WinCC Web Viewer can also be used in conjunction with the MS Terminal Service.
 • The SIMATIC WinCC WebNavigator can also be operated in “view only” mode and is thus used as tool for monitoring and navigating using Internet Explorer or WinCC Web Viewer (WinCC Viewer RT).
 • Security is increased by adjustable automatic logout. If an automatic logout is to take place, an absolute or inactive time period can be set.

Ứng dụng của WinCC WebNavigator

In addition to the standard WebNavigator licensing, there is the “Diagnostics Client” with identical functionality but different licensing. It is especially suitable for the following applications:

 • Remote diagnostics/operation of several unmanned WinCC server stations
 • Central control rooms that monitor several web servers via one user interface
 • Maintenance personnel who require guaranteed access to the server at any time, regardless of the number of users already logged on to the server.
  On the server side, only one WebNavigator Diagnostics Server license or, alternatively, one Standard WebNavigator license is required.

Thiết kế của WinCC WebNavigator

Thin Client solutions

The WebNavigator can also run under Windows Server 2008 R2 SP1 or Windows Server 2012 R2 terminal services.
The Windows Server 2008 R2 SP1 or Windows Server 2012 R2 operating system is required.
This makes it possible, for example, to connect SIMATIC Thin Clients to the WinCC server as visualization stations.

For this purpose, the Windows terminal services must be installed on the PC on which the web client is installed.
The Windows Server 2008 R2 SP1 or Windows Server 2012 R2 operating system is required.

Up to 25 Thin Clients can be connected to one terminal server.

Applications:

 • Mobile devices
 • Handhelds
 • Rugged on-site visualizations

Chức năng chính của WinCC WebNavigator

The WinCC basic system makes setting up and configuring a WebNavigator Server very easy. WinCC process screens to be visualized via the Internet are created as usual using the graphic editor.

To display WinCC process screens on the web client, the Microsoft Internet Explorer or supplied browser-independent WinCC Web Viewer (WinCC Viewer RT) is used.

The operator on the web client is integrated in the central WinCC user administration and can operate and monitor the system according to the configured access rights.

The WebNavigator supports all standard security mechanisms that can be used for applications on the Internet, e.g. routers, firewalls and proxy servers.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license WinCC WebNavigator thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x