WinCC Runtime Professional cung cấp một giao diện phần mềm điều khiển và giám sát vận hành dựa trên PC nhằm dùng để điều khiển và giám sát các dây chuyền, máy móc và nhà máy trong hầu hết các lĩnh vực – từ trạm đơn giản một người dùng đến các hệ thống phân tán nhiều người dùng và các giải pháp máy khách truy cập thông qua web. SIMATIC WinCC Runtime Professional được cấu hình bằng phần mềm cấu hình SIMATIC WinCC Professional.

SIMATIC WinCC Runtime Professional (SCADA)

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm WinCC Runtime Professional (SCADA) thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

Có thể sử dụng WinCC Runtime Professional kết hợp với các SIMATIC IPC như: SIMATIC Rack PC: IPC547, IPC647, IPC847; SIMATIC Box PC: IPC427, IPC627, IPC827; SIMATIC Panel PC: IPC477, IPC677 hoặc các PC đạt chuẩn khác.

Yêu cầu thông số kỹ thuật máy tính cài WinCC Runtime Professional

Processor type (min.) 1) Intel Celeron Dual Core 2.2 GHz (Ivy/Sandy Bridge)
RAM (min.) 2) 4 GB
Free hard disk space 3) 8 GB on system drive “C:”
Operating systems 32-bit operating system for WinCC Client, WebNavigator Client, DataMonitor, WebUX

Windows 7 SP1 (Professional, Enterprise, Ultimate)

Windows Embedded Standard Edition 7 SP1

64-bit operating systems

Windows 8.1 (Professional, Enterprise)

Windows Embedded 8.1 Industry

Windows 7 SP1 (Professional, Enterprise, Ultimate)

Windows Embedded Standard Edition 7 SP1

Windows 10 (Professional Version 1607, Enterprise Version 1607, Enterprise 2016 LTSB, Enterprise 2015 LTSB)

Windows Server 2008 R2 Standard Edition SP1

Windows Server 2012 R2 Standard Edition

Windows Server 2016

Graphics card 32 MB RAM, 24-bit color depth
Network Ethernet 10 Mbps or higher
Optical drive DVD-ROM

1) In combination with options, more powerful systems may be required

2) The required RAM is determined primarily by the size of the graphics used.

3) Without taking archives into account.

Note:

In addition to WinCC, Windows also requires space on the hard disk; e.g. free disk space should be available for the page file.

The following formula has proven itself in the past: Size of page file = 3 x size of RAM.

Additional information is available in your Windows documentation.

Thông số kỹ thuật phần mềm WinCC Runtime Professional

Bảng thông số dưới đây sẽ hỗ trợ bạn trong việc ước tính xem một dự án cụ thể có còn nằm trong giới hạn của WinCC Runtime Professional hay không.

Alarms
Configurable alarms per server/single user 150,000
PowerTags per alarm line 10
User text blocks per alarm line 10
Message classes 256
Alarm types 16
Alarm priorities 17 (0…16)
Alarms in Runtime
Alarms per alarm log Unlimited 1)
Alarms per short-term log list 1,000
Alarms per long-term log list 1,0002)
Alarms per alarm display 5,0003)
Screens
Objects per screen 4) Unlimited 5)
Levels per screen 32
Screens per project Unlimited 5)
Instances of fixed faceplates in a process screen 31 instances of the same picture type
Screen size in pixels 10 000 x 10 000
Nesting levels of screen objects 20
Recipes
Number of recipes Unlimited 5)
Number of recipe elements 500 6)
Number of recipe data records 10,000 6)
Number of views Unlimited 5)
Logs
Trend views per screen 25
Trends per trend view 80
Tables per screen 25
Columns per table 12
Values per table 30,000
Logs per single-user station/server 100
Log tags per single-user station/server 7) 80,000
Trends
Trend views per image 25
Trends per trend view 80
User administration
Number of user groups 128
Number of user rights 999
Number of users 128
Configurations – Quantity structure in a multi-user system
WinCC clients in a system 32 8) 9)
Web clients in a system 150 10)

1) Limited by system resources.

2) On single-user station or server or on client per server if “LongTimeArchiveConsistency” is set to “No”. On single-user station, server, or client if “LongTimeArchiveConsistency” is set to “Yes”.

3) On single-user station or server or on client per server.

4) The number and complexity of the objects affect the performance.

5) Limited by system resources.

6) The sum of the number of recipe elements and number of data records must not exceed a value of 1,000,000

7) Dependent on the Logging PowerPack used for the log tags. 500 log tags are contained in the basis version.

8) If the server is also used as an operating unit, the number of clients for this server is reduced to four.

9) Mixed configuration: 32 clients + 3 web clients

10) Mixed configuration: 50 web clients + 1 WinCC client

Danh sách gói phần mềm WinCC Runtime Professional

SIMATIC WinCC Runtime Professional có sẵn dưới dạng gói phần mềm với 128, 512, 2 048, 4 096, 8 192, 65 536, 102 400, 153 600 và 262 144 PowerTags.

6AV2105-0BA05-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 128 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0BA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 128 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-0BA06-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 128 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0BA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 128 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-0BA15-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 128 PowerTags Asia V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0BA16-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 128 PowerTags Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0DA05-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 512 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0DA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 512 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-0DA06-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 512 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0DA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 512 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-0DA15-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 512 PowerTags Asia V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0DA16-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 512 PowerTags Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0FA05-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0FA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 2048 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-0FA06-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0FA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 2048 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-0FA15-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 PowerTags Asia V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0FA16-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 PowerTags Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0HA05-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0HA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 4096 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-0HA06-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0HA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 4096 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-0HA15-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 PowerTags Asia V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0HA16-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 PowerTags Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0KA05-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0KA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 8192 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-0KA06-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 Power Tags V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0KA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 8192 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-0KA15-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 PowerTags Asia V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0KA16-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 Power Tags Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0MA05-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 65536 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0MA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 65536 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-0MA06-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 65536 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0MA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 65536 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-0MA15-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 65536 PowerTags Asia V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0MA16-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 65536 PowerTags Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0PA05-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 102400 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0PA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 102400 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-0PA06-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 102400 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0PA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 102400 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-0PA15-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 102400 PowerTags Asia V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0PA16-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 102400 PowerTags Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0RA05-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 153600 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0RA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 153600 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-0RA06-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 153600 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0RA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 153600 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-0RA15-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 153600 PowerTags Asia V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0RA16-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 153600 PowerTags Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0TA05-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 262144 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0TA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 262144 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-0TA06-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 262144 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0TA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 262144 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-0TA15-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 262144 PowerTags Asia V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0TA16-0AA0

SIMATIC WinCC RT Professional, 262144 PowerTags Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-0XA00-0AL0

SIMATIC WinCC RT Professional Software Update Service (SUS); Within the framework of this contract, you will receive updated software versions for a period of one year, if it is not cancelled three months prior to its expiration. Period of delivery and performance: 1 year from date of invoice. Prerequisite for contract: Current version of the software

6AV2105-0XA00-0AY0

SIMATIC WinCC RT Professional Software Update Service (SUS); within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6AV2105-2BD05-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 128 PowerTags -> 512 PowerTags V15 / Asia V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2BD05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 128 PowerTags -> 512 PowerTags V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2BD06-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Power Pack 128 Power Tags -> 512 Power Tags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, license key on USB stick, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2BD06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 128 PowerTags -> 512 PowerTags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2DF05-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 512 PowerTags -> 2048 PowerTags V15 / Asia V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2DF05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 512 PowerTags -> 2048 PowerTags V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2DF06-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Power Pack 512 Power Tags -> 2048 Power Tags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, license key on USB stick, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2DF06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 512 PowerTags -> 2048 PowerTags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2FH05-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 2048 PowerTags -> 4096 PowerTags V15 / Asia V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2FH05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 2048 PowerTags -> 4096 PowerTags V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2FH06-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Power Pack 2048 Power Tags -> 4096 Power Tags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, license key on USB stick, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2FH06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 2048 PowerTags -> 4096 PowerTags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2HK05-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 4096 PowerTags -> 8192 PowerTags V15 / Asia V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2HK05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 4096 PowerTags -> 8192 PowerTags V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2HK06-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Power Pack 4096 Power Tags -> 8192 Power Tags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, license key on USB stick, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2HK06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 4096 PowerTags -> 8192 PowerTags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2KM05-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 8192 PowerTags -> 65535 PowerTags V15 / Asia V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2KM05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 8192 PowerTags -> 65535 PowerTags V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2KM06-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Power Pack 8192 Power Tags -> 65535 P-Tags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, license key on USB stick, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2KM06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 8192 PowerTags -> 65535 PowerTags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2MP05-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 65535 PowerTags -> 102400 PowerTags V15 / Asia V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2MP05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 65535 PowerTags -> 102400 PowerTags V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2MP06-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Power Pack 65535 Power Tags -> 102400 P-Tags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, license key on USB stick, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2MP06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 65535 PowerTags -> 102400 PowerTags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2PR05-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 102400 PowerTags -> 153600 PowerTags V15 / Asia V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2PR05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 102400 PowerTags -> 153600 PowerTags V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2PR06-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Power Pack 102400 Power Tags -> 153600 P-Tags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, license key on USB stick, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2PR06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 102400 PowerTags -> 153600 PowerTags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2RT05-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Powerpack 153600 PowerTags -> 262144 PowerTags V15 / Asia V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, License key on USB flash drive, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2RT05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 153600 PowerTags -> 262144 PowerTags V15 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-2RT06-0BD0

SIMATIC WinCC RT Professional, Power Pack 153600 Power Tags -> 262144 P-Tags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without SW, without documentation, license key on USB stick, Class A,. Content: 1x USB

6AV2105-2RT06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, Powerpack 153600 PowerTags -> 262144 PowerTags /+Asia V11..V16 (without version change), runtime software in TIA Portal, single license, without software, without documentation, license key download, class A,. Email address required for delivery

6AV2105-3BB05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 128 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3BB05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 128 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-3BB06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 128 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3BB06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 128 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-3DD05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 512 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3DD05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 512 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-3DD06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 512 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3DD06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 512 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-3FF05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3FF05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 2048 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-3FF06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 2048 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3FF06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 2048 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-3HH05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3HH05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 4096 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-3HH06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3HH06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 4096 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-3KK05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3KK05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 8192 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-3KK06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 Power Tags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3KK06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 8192 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-3MM05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 64k-256k PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3MM05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 64k-256k PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-3MM06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Professional, 64k-256k Power Tags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-3MM06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 64k-256k PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-4BB05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4BB05-0AK0

SIMATIC WinCC RT Professional V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-4BB06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V16, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT/RC 128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, Single license, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4BB06-0AK0

SIMATIC WinCC RT Professional V16, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT/RC 128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-4DD05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 512 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V15.1, runtime software in the TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: block (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4DD05-0AK0

SIMATIC WinCC RT Professional V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 512 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-4DD06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V16, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT 512 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, Single license, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4DD06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 512 PowerTags V16, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT 512 -> WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-4FF05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 2048 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags V15.1, runtime software in the TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: block (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4FF05-0AK0

SIMATIC WinCC RT Professional V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 2048 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-4FF06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V16, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT 2048 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, Single license, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4FF06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 2048 PowerTags V16, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT 2048 -> WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-4KK05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 8192 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 8192 PowerTags V15.1, runtime software in the TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: block (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4KK05-0AK0

SIMATIC WinCC RT Professional V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 8192 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 8192 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-4KK06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V16, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT 8192 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 8192 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, Single license, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4KK06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 8192 PowerTags V16, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT 8192 -> WinCC Runtime Professional 8192 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2105-4MM05-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 64k-256k PowerTags -> WinCC Runtime Professional 64k-256k PowerTags V15.1, runtime software in the TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: block (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4MM05-0AK0

SIMATIC WinCC RT Professional V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 64k-256k PowerTags -> WinCC Runtime Professional 64k-256k PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2105-4MM06-0AE0

SIMATIC WinCC RT Prof V16, upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT 64k-256k Power-Tags -> WinCC Runtime Professional 64k-256k Power Tags V16, runtime software in TIA Portal, Single license, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (2x DVD + 1x USB)

6AV2105-4MM06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Professional, 64k-256k PowerTags V16, upgrade V7.3..V7.5 RT 64k-256k -> WinCC Runtime Professional 64k-256k PowerTags V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2107-0DB00-0AL0

SIMATIC WinCC RT Prof. Client Software Update Service (SUS); Within the framework of this contract, you will receive updated software versions for a period of one year, if it is not cancelled three months prior to its expiration. Period of delivery and performance: 1 year from date of invoice. Prerequisite for contract: Current version of the client

6AV2107-0DB00-0AY0

SIMATIC WinCC RT Professional Client Software Update Service (SUS); within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the client. Email address required for delivery

6AV2107-0DB05-0AA0

SIMATIC WinCC client for Runtime Prof. V15.1 runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2107-0DB05-0AH0

SIMATIC WinCC client for Runtime Professional V15.1 runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Email address required for delivery

6AV2107-0DB06-0AA0

SIMATIC WinCC client for Runtime Prof. V16 runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2107-0DB06-0AH0

SIMATIC WinCC client for Runtime Professional V16 runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2107-0DB15-0AA0

SIMATIC WinCC client for Runtime Prof. Asia V15.1 runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2107-0DB16-0AA0

SIMATIC WinCC client for Runtime Prof. Asia V16, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 6 languages (de,en,fr,es,it,zh). Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2107-3DB05-0AE0

SIMATIC WinCC client for Runtime Prof. V15.1 Upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2107-3DB05-0AK0

SIMATIC WinCC client for Runtime Professional V15.1 upgrade V11..V14 -> V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2107-3DB06-0AE0

SIMATIC WinCC client for Runtime Prof. V16 upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2107-3DB06-0AK0

SIMATIC WinCC client for Runtime Professional V16 upgrade V11..V15 -> V16, runtime software in TIA Portal, single license, software and documentation download, license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV2107-4DB05-0AE0

SIMATIC WinCC client for Runtime Prof. V15.1 UG WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 128 / RC/RT Client-> WinCC Client for Runtime Prof. V15.1 runtime software in TIA Portal, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64-bit)/ 10 Prof/Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit)/. Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2107-4DB05-0AK0

SIMATIC WinCC client for Runtime Professional V15.1 upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 128 / RC/RT Client-> WinCC Client for Runtime Professional V15.1 runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit/. Email address required for delivery

6AV2107-4DB06-0AE0

SIMATIC WinCC Client for Runtime Prof V16 UG WinCC V7.3..V7.5 RT/RC 128 / RC/RT Client-> WinCC Client for Runtime Prof V16 runtime software in TIA Portal, Single license, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2107-4DB06-0AK0

SIMATIC WinCC client for Runtime Professional V16 upgrade WinCC V7.3..V7.5 RT/RC 128 / RC/RT Client-> WinCC Client for Runtime Professional V16 runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

Siemens giới thiệu về WinCC Runtime Professional

Ứng dụng SIMATIC WinCC Runtime Professional (SCADA)

Đặc trưng chính của WinCC Runtime Professional

 • Functions for all visualization tasks:
  • Operator functions
  • Graphics and trend displays
  • Alarm logging
  • Report system
  • Archiving (option)
  • Recipe management (option)
 • Universally scalable
  • Expandable from single station to client-server configurations
  • Process visualization via the web with the WinCC WebNavigator
 • Open standards for easy integration
  • Efficient real-time database MS SQL Server
  • Open for application modules with ActiveX controls
  • Visual Basic for Applications for individual expansions
  • OPC for cross-vendor communication
 • Part of the Totally Integrated Automation Portal
  • Direct access to the tag and message configuration of the SIMATIC controller
  • Excellent support of the new SIMATIC S7-1500 controller
   With symbolic addressing
   Access to the new memory-optimized data blocks
   New ProDiag alarm and diagnostics concept
  • Integrated diagnostic functions for increasing productivity

Những tính năng chính trong WinCC Runtime Professional

Simatic Process Historian

Visualization via Windows-compliant user interface

Made up of parameterizable screen objects and faceplates created on a project-specific basis:

 • Numeric and alphanumeric input/output fields
 • Static text and graphic display plus vector graphics
 • Dynamizable graphics from HMI symbol library
 • Bar graph, trend curve graph with scroll and zoom function as well as read line
 • Signal-specific text and graphic lists
 • Buttons and switches for operator-process communication
 • Editing fields for process values (signals)
 • Analog display, slider as example for further screen objects
 • Project-specific faceplates created from basic objects of the system
 • Graphic displays for various standard graphic formats, e.g. bitmaps, .jpg, .wmf, .svg

Alarms and messages

 • Discrete alarms and analog alarms, as well as event-driven Alarm-S/Alarm-D message procedure with SIMATIC S7
 • The new ProDiag alarm and diagnostics concept of the S7-1500 controller is also supported
 • Freely-definable message classes for definition of acknowledgment response and display of alarm events

Logging of messages and process values 1)

 • Signaling system for detecting and archiving events with display and control options according to DIN 19235
 • Process logging for the acquisition, compression and storage of measured values
 • Online evaluation of process value and alarm logs

Recipes 1)

 • Generation of data records for machine data or production data
 • Display or entry of data records via a configurable screen object or via process screens distributed within the project
 • Transmission of data records from or to the PLC
 • Import/export of data records for further processing with other tools (e.g. MS Excel)

Documentation of process data, alarm events, and recipes

 • Time or event-driven report output
 • User-definable layout

Flexible expansion by means of Visual Basic Script and ANSI-C

 • Programming interfaces for individual access to data and functions of WinCC Runtime Professional and for the integration in user programs with VBA, VB Script, C-API, C-Script (ANSI-C)

Open communication between HMI systems and with higher-level systems

 • OPC server/client
  Use of the visualization system as a data server (OPC server) for higher-level automation components such as control systems or systems in the office area

  • OPC DA server: tags, e.g. process values
  • OPC HDA server: logged process values
  • OPC A&E server: Alarms
  • OPC XML DA server: tags, e.g. process values
  • OPC UA DA server: tags, e.g. process values
  • OPC UA DA client: Tags, e.g. process values
 • OLE DB Server
  • Standardized and user-friendly access to WinCC log data (MS SQL Server 2005).
  • Access via the OLE DB provider supplies all WinCC log data available along with the accompanying process values, as well as alarm and user texts.
  • The WinCC OLE DB provider also supports analysis functions such as minimum, maximum, alarm hit list, etc.
 • WinCC WebUX for Runtime Professional 1)
  • The WebUX option enables platform and browser-independent operator control and monitoring via the Internet or the in-house intranet or LAN.
  • Installation on the terminal is not necessary – an HTML5-compatible browser is sufficient. WebUX can then also be used on mobile terminals.
 • WinCC WebNavigator for Runtime Professional1)
  • Option for SIMATIC WinCC Runtime Professional for operator control and monitoring of plants over the Internet, company Intranet or LAN.
  • Configuration from a web server with the SIMATIC WinCC Runtime Professional software as a single-user, client or server version and a web client that enables operator control and monitoring of a current WinCC Runtime Professional project via an Internet browser with ActiveX support. The WinCC basic system does not have to be installed on the client computer.
 • WinCC DataMonitor for Runtime Professional 1)
  • The WinCC DataMonitor is used for display and evaluation of current process states and historical data on office PCs using standard tools such as Microsoft Internet Explorer or Microsoft Excel. The DataMonitor Client is supported by a web server with current and historical process data and alarms. All staff ranging from machine operators to corporate managers can use the DataMonitor to obtain information.

1) Option for SIMATIC WinCC Runtime Professional; runtime licenses must be purchased separately. Additional information is available under “WinCC options”.

Language support for multilingual projects

 • Language-dependent texts and graphics
 • Language selection during runtime

Onboard PLC connection to many different PLCs

 • Communication via native drivers and standard OPC channel
 • For communication with subordinate PLCs (SIMATIC protocols, PROFIBUS DP, PROFIBUS FMS, DDE and OPC server included in the scope of supply)

Note:

The SIMATIC Net V15 SP1 included in the delivery must be installed for communication.
Before installing SIMATIC WinCC RT Professional, please always ensure compatibility with the add-on packages and options you require and use.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm WinCC Runtime Professional (SCADA) thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x