SIMATIC WinCC Flexible Runtime là phần mềm điều khiển & giám sát trực quan dành cho các tác vụ trực quan hóa đơn giản ở cấp độ máy. Nó có thể được sử dụng như một giải pháp cho một người dùng với tất cả các ứng dụng tự động hóa (tự động hóa nhà máy, tự động hóa quy trình và tự động hóa tòa nhà).

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm SIMATIC WinCC Flexible Runtime thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

Giao Dien SIMATIC WinCC Flexible Runtime

SIMATIC WinCC Flexible Runtime có thể sử dụng kết hợp với:

 • SIMATIC Panel PC
  • PC IL 70/77
  • Microbox 420
  • Panel PCs 477/477B/477C
  • Panel PCs 577/577B/577C
  • Panel PCs 670/677/677B/677C
  • Panel PCs 870/877
 • SINUMERIK Panel PCs
  • HT8; OP08T
  • OP010, OP012, OP015
  • TP012, TP015, OP015A
 • Standard PCs với độ phân giải (W x H px):
  • Định dạng 4:3: 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 280 x 1 024, 1 600 x 1 200
  • Định dạng Widescreen: 800 x 480, 1 280 x 800, 1 366 x 768, 1 440 x 900, 1 680 x 1 050, 1 920 x 1 080, 1 920 x 1 200, 1 980 x 1 080

Yêu cầu cấu hình tối thiểu khi sử dụng WinCC Flexible Runtime

Operating system Windows 7 Professional / Ultimate / Enterprise (32-bit and 64-bit)

Windows 7 Embedded Standard, Standard with SP1 (32-bit) 1)

Windows 10 Professional, Enterprise, LTSB Enterprise

Windows 10 IoT LTSB Enterprise 1)

Processor 4)
Minimum Windows 7: 1 GHz
Recommended Windows 7: ≥ 1 GHz
Graphics
Minimum SVGA
Resolution 640 x 480 to 1600 x 1200 or 800 x 480 to 1980 x 1080
RAM 2)
Minimum Windows 7: 1 GB
Recommended Windows 7: ≥ 1 GB
Hard disk (free memory space) 3) ≥ 250 MB

1) Only on approved systems such as SIMATIC IPC. For more detailed information, please contact your Siemens contact person

2) RAM requirements are determined primarily by the size of the graphics used.

3) Without taking archives into account.
In addition to the space needed by WinCC flexible, Windows also requires space on the hard disk; e.g. for the swap file. The following formula has proven itself in the past: The size of the swap file = 3 x the size of the RAM. For further information, refer to your Windows documentation

4) More powerful systems (Pentium 4 and higher) may be required in order to use options

Thông số kỹ thuật chung của WinCC Flexible Runtime

Type SIMATIC WinCC flexible Runtime
The specifications are maximum values
Displays 500
Fields per screen 400
Variables per screen 400
Static text 30,000
Graphics objects 2,000
Complex objects per display (e.g. bars) 40
Trends 800
Graphics lists 1) 500
Text lists 1) 500
Number of entries in symbol tables 3,500
Variables 4,096 3)
Messages bit-triggered / analog 4,000 / 500
Message text (number of characters) 80
Number of process values per message 8
Size of message buffer 1,024
Pending message events 500
Archives 4) 100
Archivable data Process data,
messages
Max. number of entries per archive (incl. all archive segments) 500,000
Archive types Short-term archive, sequence archive (max. 400 per archive)
Data storage format CSV (Comma Separated Variable),
RDB (Runtime Data Base),
interface to MS SQL database
Recipes4) 1,000
Elements per recipe 2,000 3)
Data records per recipe 5,000 2)
Password protection
User rights 32
Number of user groups 50
Visual Basic scripts 200
Online languages, max. 16
Communication
SIMATIC S7 MPI interface/
PROFIBUS DP interface
Number of connectable stations, max. Depending on the scope of the configuration (communication) from the point of view of WinCC flexible Runtime, as many as 8 connections are possible
SIMATIC S7 PPI interface
Number of connectable stations, max. 1 from viewpoint of WinCC flexible Runtime
SIMATIC S5
PROFIBUS DP interface
Number of connectable stations, max. 1 from viewpoint of WinCC flexible Runtime
Multi-protocol operation Yes, OPC Client or SIMATIC HMI HTTP protocol are additive, i.e. can be used in conjunction with other PLC links

1) Together only 500 text and graphics lists

2) Dependent on memory medium used

3) Dependent on number of licensed PowerTags

4) Option for SIMATIC WinCC flexible Runtime. For further information, refer to “WinCC flexible options”.

SIMATIC WinCC Flexible Runtime có sẵn các mã sản phẩm sau:

SIMATIC WinCC flexible Runtime có sẵn dưới dạng gói phần mềm với 128, 512, 2048 hoặc 4096 PowerTags. WinCC flexible Runtime tập trung để hiển thị và báo cáo, ngoài ra có thể mở rộng các tính năng thông qua các tiện ích tùy chọn để phù hợp với yêu cầu. WinCC flexible Runtime được định cấu hình bằng phần mềm SIMATIC WinCC flexible Advanced.

6AV6613-1BA51-3CA0

WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags runtime software, single license SW and documentation on CD, license key on USB flash drive executable in Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows 10 Pro/Enterprise (64). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV6613-1BA51-3CH0

WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags software and license key download, runtime software, single license, executable in Windows 7 Professional/Ultimate/Enterpris e(32/64) Windows 10 Professional/Enterprise (64). Email address required for delivery

6AV6613-1DA51-3CA0

WinCC flexible 2008 Runtime 512 PowerTags runtime software, single license SW and documentation on CD, license key on USB flash drive executable in Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows 10 Pro/Enterprise (64). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV6613-1DA51-3CH0

WinCC flexible 2008 Runtime 512 PowerTags software and license key download, runtime software, single license, executable in Windows 7 Professional/Ultimate/Enterpris e(32/64) Windows 10 Professional/Enterprise (64). Email address required for delivery

6AV6613-1FA51-3CA0

WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags runtime software, single license SW and documentation on CD, license key on USB flash drive executable in Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows 10 Pro/Enterprise (64). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV6613-1FA51-3CH0

WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags software and license key download, runtime software, single license, executable in Windows 7 Professional/Ultimate/Enterpris e(32/64) Windows 10 Professional/Enterprise (64). Email address required for delivery

6AV6613-1GA51-3CA0

WinCC flexible 2008 Runtime 4096 PowerTags runtime software, single license SW and documentation on CD, license key on USB flash drive executable in Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows 10 Pro/Enterprise (64). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV6613-1GA51-3CH0

WinCC flexible 2008 Runtime 4096 PowerTags software and license key download, runtime software, single license, executable in Windows 7 Professional/Ultimate/Enterpris e(32/64) Windows 10 Professional/Enterprise (64). Email address required for delivery

6AV6613-1XA51-3CE0

WinCC flexible 2008 Runtime, upgrade for WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime, incl. Sm@rtAccess/Sm@rtService/ OPC Server/Archives/Recipes/ ProAgent/Audit for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, SW and documentation on CD, license key on USB flash drive, executable in Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows 10 Pro/Enterprise (64). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV6613-1XA51-3CK0

WinCC flexible 2008 Runtime, upgrade for WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime, software and license key download, incl. Sm@rtAccess/Sm@rtService/ OPC Server/Archives/Recipes/ ProAgent/Audit for WinCC flexible Runtime, executable in Windows 7 Professional/Ultimate/Enterpris e(32/64) Windows 10 Professional/Enterprise (64). Email address required for delivery

6AV6613-1XA51-3CU8

WinCC flexible 2008 Runtime Update 2008, 2008 SP1/SP2/SP3 --> 2008 SP5, data carrier without license, use only in connection with valid license, executable in Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows 10 Pro/Enterprise (64). Content: 1x DVD

6AV6613-4BD01-3AD0

WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 128 > 512 PowerTags runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6613-4BD01-3AJ0

WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 128 > 512 PowerTags runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6613-4BF01-3AD0

WinCC flexible 2008 Runtime Power Pack 128 > 2048 PowerTags runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6613-4BF01-3AJ0

WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 128 > 2048 PowerTags runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6613-4BG01-3AD0

WinCC flexible 2008 Runtime Power Pack 128 > 4096 PowerTags runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6613-4BG01-3AJ0

WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 128 > 4096 PowerTags runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6613-4DF01-3AD0

WinCC flexible 2008 Runtime Power Pack 512 > 2048 PowerTags runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6613-4DF01-3AJ0

WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 512 > 2048 PowerTags runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6613-4DG01-3AD0

WinCC flexible 2008 Runtime Power Pack 512 > 4096 PowerTags runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6613-4DG01-3AJ0

WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 512 > 4096 PowerTags runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6613-4FG01-3AD0

WinCC flexible 2008 Runtime Power Pack 2048 > 4096 PowerTags runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6613-4FG01-3AJ0

WinCC flexible 2008 Runtime Powerpack 2048 > 4096 PowerTags runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6618-7AB01-3AB0

WinCC flexible /Sm@rtAccess for SIMATIC Panel, runtime software, single license, license key on USB flash drive, for use with SIMATIC Panel series 177B/270/370. Content: 1x USB

6AV6618-7AB01-3AH0

WinCC flexible/Sm@rtAccess for SIMATIC Panel, runtime software, single license, license key download, for use with SIMATIC Panel series 177B/270/370. Email address required for delivery

6AV6618-7AD01-3AB0

WinCC flexible /Sm@rtAccess for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6618-7AD01-3AH0

WinCC flexible/Sm@rtAccess for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6618-7BB01-3AB0

WinCC flexible /Sm@rtService for SIMATIC Panel, runtime software, single license, license key on USB flash drive, for use with SIMATIC Panel series 177B/270/370. Content: 1x USB

6AV6618-7BB01-3AH0

WinCC flexible/Sm@rtService for SIMATIC Panel, runtime software, single license, license key download, for use with SIMATIC Panel series 177B/270/370. Email address required for delivery

6AV6618-7BD01-3AB0

WinCC flexible /Sm@rtService for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6618-7BD01-3AH0

WinCC flexible/Sm@rtService for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6618-7CC01-3AB0

WinCC flexible /OPC server for SIMATIC Multi Panel, runtime software, single license, license key on USB flash drive, for use with SIMATIC Multi Panel series 270/370. Content: 1x USB

6AV6618-7CC01-3AH0

WinCC flexible/OPC Server for SIMATIC Multi Panel, runtime software, single license, license key download, for use with SIMATIC Multi Panel series 270/370. Email address required for delivery

6AV6618-7CD01-3AB0

WinCC flexible /OPC server for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6618-7CD01-3AH0

WinCC flexible/OPC Server for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6618-7DB01-3AB0

SIMATIC WinCC flexible /ProAgent for SIMATIC Panel, runtime software, single license, license key on USB flash drive, for use with SIMATIC Panel series 270/370. Content: 1x USB

6AV6618-7DB01-3AH0

SIMATIC WinCC flexible/ProAgent for SIMATIC Panel, runtime software, single license, license key download, for use with SIMATIC Panel series 270/370. Email address required for delivery

6AV6618-7DD01-3AB0

SIMATIC WinCC flexible /ProAgent for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6618-7DD01-3AH0

SIMATIC WinCC flexible/ProAgent for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6618-7ED01-3AB0

SIMATIC WinCC flexible /Archives for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6618-7ED01-3AH0

SIMATIC WinCC flexible/Archives for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6618-7FD01-3AB0

SIMATIC WinCC flexible /Recipes for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6618-7FD01-3AH0

SIMATIC WinCC flexible/Recipes for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6618-7GD01-3AB0

WinCC flexible /Archives+Recipes for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6618-7GD01-3AH0

WinCC flexible/Archives+Recipes for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6618-7HB01-3AB0

SIMATIC WinCC flexible /Audit for SIMATIC Panel, runtime software, single license, license key on USB flash drive, for use with SIMATIC Panel series 270/370. Content: 1x USB

6AV6618-7HB01-3AH0

SIMATIC WinCC flexible/Audit for SIMATIC Panel, runtime software, single license, license key download, for use with SIMATIC Panel series 270/370. Email address required for delivery

6AV6618-7HD01-3AB0

SIMATIC WinCC flexible /Audit for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6618-7HD01-3AH0

SIMATIC WinCC flexible/Audit for WinCC flexible Runtime, runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6618-7XX01-3AF0

WinCC flexible 2008 Panel Options, upgrade for 2004/2005/2007 panel options, includes Sm@rtAccess/ Sm@rtService/ProAgent/Audit for SIMATIC Panels and OPC server for SIMATIC Multi Panels, runtime software, single license license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6618-7XX01-3AK0

WinCC flexible 2008 Panel options, upgrade for 2004/2005/2007 panel options, includes Sm@rtAccess/ Sm@rtService/ProAgent/Audit for SIMATIC Panels and OPC server for SIMATIC Multi Panels, runtime software, single license license key download. Email address required for delivery

WinCC Flexible Runtime hỗ trợ liên kết

Protocol PC interfaces
SIMATIC S5 via AS511 (TTY)
S5-90U COM1/COM2 13)
S5-90U
S5-100U (CPU 100, 102, 103)
S5-115U (CPU 941, 942, 943, 944, 945)
S5-135U (CPU 928A, 928B)
S5-155U (CPU 946/947, 948)
SIMATIC S5 via PROFIBUS DP 1)
S5-95U/L2-DP master CP 5512 2)
S5-115U (CPU 941, 942, 943, 944, 945)
S5-135U (CPU 928A, 928B)
S5-155U (CPU 946/947, 948)
SIMATIC S7 via PPI
S7-200 CP 5612
CP 5621 1)CP 5622
CP 5613 A3
CP 5614 A3
CP 5623
CP 5624
CP 5711
PC/PPI adapter 3)
SIMATIC S7 via MPI
S7-200 (except CPU 212) 4) CP 5612
CP 5621 1)
CP 5622
CP 5613 A3
CP 5614 A3
CP 5623
CP 5624
CP 5711
PC adapter USB A2 6)
Teleservice V6.1
S7-300
S7-400
WinAC Basis (V3.0 and higher)
WinAC RTX
SIMATIC S7 via PROFIBUS DP 5)
S7-215 4) CP 5612
CP 5621 1)
CP 5622
CP 5613 A3
CP 5614 A3
CP 5623
CP 5624
CP 5711
S7-300 CPUs with integral PROFIBUS-SS
S7-300 with CP 342-5
S7-400 CPUs with integral PROFIBUS-SS
S7-400 with CP 443-5 or IM 467
WinAC Basis (V3.0 and higher)
WinAC RTX
SIMATIC S7 via Ethernet (TCP/IP)
S7-200 with CP 243-1 CP 1612 A2 7)
CP 1613 A2
S7-300 CPUs with integral Ethernet interface
S7-300 with CP 343-1
S7-400 CPUs with integral Ethernet interface
S7-400 with CP 443-1
WinAC Basis (V3.0 and higher)
WinAC RTX
SIMATIC S7 via integrated interface
WinAC Basis (V2.0 and higher) Internal system interface
WinAC RTX
SIMATIC 505 NITP
SIMATIC 500/505 RS 232/RS 422 COM1/COM2
SIMATIC 505 via PROFIBUS DP
SIMATIC 545/555 with CP 5434 CP 5612 2)
CP 5622 2)
SIMOTION  8)
SINUMERIK  9)
Third-party controllers
Allen Bradley (DF1/DH485) COM1/COM2
Allen Bradley (Ethernet) CP 1612 A2 7)
GE Fanuc (SNP/SNPX) COM1/COM2
LG GLOFA GM COM1/COM2
Mitsubishi (FX/MP4) COM1/COM2
Modicon (Modbus) COM1/COM2
Modicon (Modbus TCP/IP) CP 1612 A2 7)
OMRON (Link/Multilink) COM1/COM2
OPC  10)  12)
Data Access V2.05a (client + server) CP 1612 A2 7)
Data Access XML V1.00 (client)
HTTP communication for data exchange between SIMATIC HMI (client + server)  11) 12) CP 1612 A2 7)

1) WinCC flexible Runtime is passive (DP slave); the function block required for the link is included in the scope of supply of WinCC flexible

2) For Microbox 427 and Panel PC 477/577/677 via internal MPI/DP interface

3) Only point-to-point to S7-200; no configuration download, operating systems: Windows XP; article number: 6ES7901-3CB30-0AX0

4) Constraint with regard to baud rate for S7-200; see Catalog ST 70

5) WinCC flexible RT is active; communication with S7 functions

6) Only point-to-point to S7-300/-400; no configuration download, operating systems: Windows XP or higher; article number: 6GK1571-0BA00-0AA0 (USB)

7) For Microbox 427 and Panel PC 477/577/677/877 via internal Ethernet interface

8) For further information, see Catalog PM 21

9) “SINUMERIK HMI copy license OA” option required; for more information, see Catalog NC 60

10) OPC client is included in scope of supply, the “WinCC flexible /OPC Server for WinCC flexible Runtime” license is required for the OPC Server option

11) “WinCC flexible /Sm@rtAccess for WinCC flexible Runtime” license required

12) OPC and HTTP communication are additive, i.e. can be used in conjunction with the PLC links listed above

13) Via PC cable with integrated level converter RS 232/TTY; article number: 6ES5734-1BD20

For information about SIMATIC Panels that support OPC/http communication, see the overview under “System interfaces”.

Application note

In parallel with each and every PLC link, WinCC flexible Runtime supports the use of the OPC client channel; this enables, for example, connection to an SNMP OPC Server for the purpose of visualizing the data stored there. The SNMP OPC Server provides a means of monitoring network components of any type (e.g. switches) which support the SNMP protocol. For more information, see Catalog IK PI.

Note: For further information, see “Operator Control and Monitoring Devices/System interfaces”

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm SIMATIC WinCC Flexible Runtime thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

0 0 votes
Article Rating
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x