WinCC OA (WinCC Open Architecture) được thiết kế cho các ứng dụng có quy mô lớn và độ phức tạp cao cũng như cho các dự án có yêu cầu đặc biệt về điều kiện bắt buộc và chức năng tùy chỉnh cho hệ thống. Với SIMATIC WinCC OA, bạn có thể xây dựng hệ thống SCADA độc lập với nhà cung cấp và nền tảng có khả năng mở rộng và cung cấp quyền truy cập không giới hạn qua web (đối với cả người dùng iOS và Android).

WinCC OA Server đã bao gồm license của WinCC OA Server Basic với số lượng WinCC OA I/O tương ứng. License của WinCC OA Server bao gồm:

 • Tin nhắn cảnh báo
 • Đồ thị mở rộng
 • Ghi dữ liệu lịch sử (NDB và NGA)
 • S7 và S7 Plus (8 kết nối) drivers
 • Mã hóa SSL
 • OPC Client
 • OPC server
 • OPC UA Client
 • 1 WinCC OA Web Server
 • 1 WinCC OA OPERATOR (1 Device)

Ngoài ra, có thể sử dụng các tiện ích bổ sung khác, trừ những gói không thể mở rộng.

Server Basic License không bao gồm kết nối dữ liệu bên ngoài (PowerTags) – cần phải mua chúng để hoạt động (có thể mở rộng dần dần PowerTags bằng cách sử dụng PowerPacks).

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm WinCC OA Server (SCADA) thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

WinCC OA Server có sẵn những mã sản phẩm sau:

6AV6355-1AA31-7BA0

WinCC OA V3.17, Server Basic. License for WinCC OA Server without external data connection (Tags) and without operator station licenses (UIs). With alarming, extended trend history recording, S7 and S7 Plus Driver (8 connections), SSL encryption, OPC Server (not available under Linux), OPC and OPC UA Client, Web server and one WinCC OA Operator (1 device). For proper operation the purchase of at least one Tag package and one UI package is required (optional).

6AV6355-1AA31-7BB0

WinCC OA V3.17, 1k PowerTags, Extension of a single WinCC OA Server license by 1,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB1

WinCC OA V3.17, 3k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 3,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB2

WinCC OA V3.17, 5k PowerTags, Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB3

WinCC OA V3.17, 10k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 10,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB4

WinCC OA V3.17, 15k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 15,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB5

WinCC OA V3.17, 25k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB6

WinCC OA V3.17, 50k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A Tag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB7

WinCC OA V3.17, 75k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 75,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BB8

WinCC OA V3.17, 100k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 100,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BC0

WinCC OA V3.17, 150k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 150,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BC1

WinCC OA V3.17, 200k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 200,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BC2

WinCC OA V3.17, 250k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 250,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BC3

WinCC OA V3.17, unlimited PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by an unlimited number of PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-7BD0

WinCC OA V3.17, 1k-3k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 2,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 1k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD1

WinCC OA V3.17, 3k-5k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 2,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 1k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD2

WinCC OA V3.17, 5k-10k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 5k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD3

WinCC OA V3.17, 10k-15k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 10k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD4

WinCC OA V3.17, 15k-25k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 10,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 15k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD5

WinCC OA V3.17, 25k-50k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 25k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD6

WinCC OA V3.17, 50k-75k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 50k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BD7

WinCC OA V3.17, 75k-100k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 75k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BE0

WinCC OA V3.17, 100k-150k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 100k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BE1

WinCC OA V3.17, 150k-200k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 150k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BE2

WinCC OA V3.17, 200k-250k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 200k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-7BE3

WinCC OA V3.17, 250k unlimited Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license unlimited PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 250k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BA0

WinCC OA V3.18, Server Basic. License for WinCC OA Server without external data connection (PowerTags) and without operator station licenses (UIs). With alarm, extended trend, archiving, S7 and S7 Plus driver (8 connections), SSL encryption, OPC server (not available under Linux), OPC and OPC UA client. Requires the purchase of at least one PowerTag package and one operator station for proper operation (e.g. Desktop UI – optional).

6AV6355-1AA31-8BB0

WinCC OA V3.18, 1k PowerTags, Extension of a single WinCC OA Server license by 1,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB1

WinCC OA V3.18, 3k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 3,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB2

WinCC OA V3.18, 5k PowerTags, Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB3

WinCC OA V3.18, 10k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 10,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB4

WinCC OA V3.18, 15k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 15,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB5

WinCC OA V3.18, 25k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB6

WinCC OA V3.18, 50k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A Tag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB7

WinCC OA V3.18, 75k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 75,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BB8

WinCC OA V3.18, 100k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 100,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BC0

WinCC OA V3.18, 150k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 150,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BC1

WinCC OA V3.18, 200k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 200,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BC2

WinCC OA V3.18, 250k PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by 250,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BC3

WinCC OA V3.18, unlimited PowerTags. Extension of a single WinCC OA Server license by an unlimited number of PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be expanded to the same number of PowerTags. A PowerTag expansion can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively.

6AV6355-1AA31-8BD0

WinCC OA V3.18, 1k-3k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 2,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 1k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD1

WinCC OA V3.18, 3k-5k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 2,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 1k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD2

WinCC OA V3.18, 5k-10k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 5k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD3

WinCC OA V3.18, 10k-15k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 5,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 10k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD4

WinCC OA V3.18, 15k-25k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 10,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 15k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD5

WinCC OA V3.18, 25k-50k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 25k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD6

WinCC OA V3.18, 50k-75k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 50k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BD7

WinCC OA V3.18, 75k-100k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 25,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 75k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BE0

WinCC OA V3.18, 100k-150k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 100k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BE1

WinCC OA V3.18, 150k-200k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 150k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BE2

WinCC OA V3.18, 200k-250k Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license by 50,000 PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended by the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 200k PowerTags must be installed.

6AV6355-1AA31-8BE3

WinCC OA V3.18, 250k unlimited Powerpack. Extension of a single WinCC OA Server license unlimited PowerTags. For a redundant server configuration both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. A Powerpack can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively. Condition: At least 250k PowerTags must be installed.

6AV6355-1CA31-7BA0

WinCC OA – Server Basic V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB0

WinCC OA – 1k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB1

WinCC OA – 3k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB2

WinCC OA – 5k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB3

WinCC OA – 10k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB4

WinCC OA – 15k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB5

WinCC OA – 25k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB6

WinCC OA – 50k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB7

WinCC OA – 75k Tags V3.17, one- time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BB8

WinCC OA – 100k Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BC0

WinCC OA – 150k Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BC1

WinCC OA – 200k Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BC2

WinCC OA – 250k Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BC3

WinCC OA – Unlimited Tags V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack V3.17, one-time upgrade. duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-8BA0

WinCC OA V3.18, Server Basic One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB0

WinCC OA V3.18, 1k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB1

WinCC OA V3.18, 3k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB2

WinCC OA V3.18, 5k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB3

WinCC OA V3.18, 10k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB4

WinCC OA V3.18, 15k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB5

WinCC OA V3.18, 25k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB6

WinCC OA V3.18, 50k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB7

WinCC OA V3.18, 75k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BB8

WinCC OA V3.18, 100k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BC0

WinCC OA V3.18, 150k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BC1

WinCC OA V3.18, 200k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BC2

WinCC OA V3.18, 250k PowerTags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BC3

WinCC OA V3.18, Unlimited Tags One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD0

WinCC OA V3.18, 1k-3k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD1

WinCC OA V3.18, 3k-5k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD2

WinCC OA V3.18, 5k-10k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD3

WinCC OA V3.18, 10k-15k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD4

WinCC OA V3.18, 15k-25k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD5

WinCC OA V3.18, 25k-50k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD6

WinCC OA V3.18, 50k-75k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BD7

WinCC OA V3.18, 75k-100k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BE0

WinCC OA V3.18, 100k-150k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BE1

WinCC OA V3.18, 150k-200k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BE2

WinCC OA V3.18, 200k-250k Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8BE3

WinCC OA V3.18, 250k-UL Powerpack One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1DA00-0BA0

WinCC OA – Server Basic Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB0

WinCC OA – 1k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB1

WinCC OA – 3k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB2

WinCC OA – 5k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB3

WinCC OA – 10k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB4

WinCC OA – 15k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB5

WinCC OA – 25k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB6

WinCC OA – 50k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB7

WinCC OA – 75k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BB8

WinCC OA – 100k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BC0

WinCC OA – 150k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BC1

WinCC OA – 200k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BC2

WinCC OA – 250k PowerTags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BC3

WinCC OA – Unlimited Tags Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA31-7BA0

WinCC OA – Server Basic V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB0

WinCC OA – 1k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB1

WinCC OA – 3k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB2

WinCC OA – 5k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB3

WinCC OA – 10k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB4

WinCC OA – 15k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB5

WinCC OA – 25k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB6

WinCC OA – 50k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB7

WinCC OA – 75k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BB8

WinCC OA – 100k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BC0

WinCC OA – 150k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BC1

WinCC OA – 200k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BC2

WinCC OA – 250k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BC3

WinCC OA – Unlimited Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack V3.17, Software Update Service for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No Hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1FA00-0BA0

WinCC OA – Server Basic Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB0

WinCC OA – 1k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB1

WinCC OA – 3k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB2

WinCC OA – 5k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB3

WinCC OA – 10k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB4

WinCC OA – 15k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB5

WinCC OA – 25k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 15 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB6

WinCC OA – 50k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 15 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB7

WinCC OA – 75k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 15 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BB8

WinCC OA – 100k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 15 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BC0

WinCC OA – 150k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 20 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BC1

WinCC OA – 200k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 20 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BC2

WinCC OA – 250k PowerTags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 20 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BC3

WinCC OA – Unlimited Tags Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 20 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA31-7BA0

WinCC OA – Server Basic SMS V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline. provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration.

6AV6355-1FA31-7BB0

WinCC OA – 1k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB1

WinCC OA – 3k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB2

WinCC OA – 5k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB3

WinCC OA – 10k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB4

WinCC OA – 15k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB5

WinCC OA – 25k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 15 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB6

WinCC OA – 50k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 15 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB7

WinCC OA – 75k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 15 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BB8

WinCC OA – 100k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 15 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BC0

WinCC OA – 150k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 20 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BC1

WinCC OA – 200k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 20 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BC2

WinCC OA – 250k Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline; provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 20 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BC3

WinCC OA – Unlimited Tags V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline. provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 20 hours. The SMS contract conditions apply

6AV6355-1FA31-7BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1FA31-7BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack V3.17, Software Maintenance Service incl. Hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further Hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration

6AV6355-1GA00-0BA0

WinCC OA – Server Basic Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB0

WinCC OA – 1k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB1

WinCC OA – 3k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB2

WinCC OA – 5k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB3

WinCC OA – 10k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB4

WinCC OA – 15k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB5

WinCC OA – 25k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB6

WinCC OA – 50k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB7

WinCC OA – 75k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BB8

WinCC OA – 100k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BC0

WinCC OA – 150k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BC1

WinCC OA – 200k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BC2

WinCC OA – 250k PowerTags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BC3

WinCC OA – Unlimited Tags Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BA0

WinCC OA – Server Basic V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB0

WinCC OA – 1k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB1

WinCC OA – 3k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB2

WinCC OA – 5k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB3

WinCC OA – 10k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB4

WinCC OA – 15k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB5

WinCC OA – 25k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB6

WinCC OA – 50k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB7

WinCC OA – 75k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BB8

WinCC OA – 100k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BC0

WinCC OA – 150k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BC1

WinCC OA – 200k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BC2

WinCC OA – 250k PowerTags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BC3

WinCC OA – Unlimited Tags V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD0

WinCC OA – 1k-3k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD1

WinCC OA – 3k-5k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD2

WinCC OA – 5k-10k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD3

WinCC OA – 10k-15k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD4

WinCC OA – 15k-25k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD5

WinCC OA – 25k-50k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD6

WinCC OA – 50k-75k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BD7

WinCC OA – 75k-100k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BE0

WinCC OA – 100k-150k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BE1

WinCC OA – 150k-200k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BE2

WinCC OA – 200k-250k Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7BE3

WinCC OA – 250k-UL Powerpack V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

Đặc trưng chính của WinCC OA Server

 • Individual adaptation to the needs of the project and the customer through different PowerTag packages
 • Customer-oriented options for moving packages as required
 • Possibility to let the project grow with the requirements and to quickly extend it
 • A basic set of common drivers already included in the basic package
 • Extension of server packages from single workstations to multi-server architectures

Ứng dụng của WinCC OA Server

Server packages are the basis of every WinCC OA project. PowerTags correspond to the previously communicated logic of the definition of I/Os where external communication is evaluated. Starting from the server package, it must also be considered how the “service” contract and the “redundancy” of the systems are defined.
More information about the maintenance agreement can be found under “Support”.

The flexibility of the newly available PowerTag packages as an assignment option for different servers facilitates planning of the overall project as well as customer-oriented design based on need and changes of the packages. This method makes it possible, for example, for customers to order new PowerTag packages and then assign them to the servers in the project.

Due to the different sizes of the packages, there is also the possibility to implement solutions ranging from single stations to several 100 servers in a network.

The PowerPacks also offer a more cost-effective way to increase insufficient PowerTag packages. By purchasing such a PowerPack, you can increase the available PowerTags on the server to the next higher package size.

The technical licenses included in the Basic package can be viewed in detail in the license tool CodeMeter WebAdmin; accordingly, the included features do not need to be ordered separately. These technical licenses are part of the bundle and therefore not individually transferable to other containers.

There are special overall solutions for specific devices – these “IPC Packages” include more services. These cannot be moved and extensions are not possible with these packages. Issuance of these special packages is always combined with the purchase of specific SIEMENS hardware. This is in addition to the license purchase – i.e. as an additional item in an order.

For small, standardized single station solutions, a (non-extendable) bundle product “Single Station” is also available, which offers advantages for our customers both in terms of price and simplified ordering.

Thiết kế của WinCC OA Server

The WinCC OA Server Basic license includes alarm messaging, extended trend, historical recording and SSL encryption.

Additional services are available as follows:

 • UIs
  The WinCC OA Server Basic license includes one WinCC OA OPERATOR license; beyond this, no UIs are included and must be ordered separately. More information on this can be found in the <User Interfaces> section.
 • Drivers
  A Server Basic license contains technical licenses for S7 and S7 Plus (8 connections) drivers, as well as one OPC and one OPC UA Client each.More information on drivers can be found in the <Drivers> section.
 • Add-ons
  WinCC OA Server Basic includes a web server.

Options required in addition can also be licensed, if the basic license allows it.

More information on options can be found under <Add-ons>.

PowerTag packages (PowerTags)

PowerTag packages are extensions of WinCC OA Servers by a defined number of I/Os.
WinCC OA defines an I/O as a data point element (DPE), the content of which is exchanged either via drivers (e.g. S7 driver communicates with a PLC), with other WinCC OA Servers (distributed systems) or with other software systems. Internal data point elements, i.e. DPEs without communication to the outside, are not counted for the licensing.

For a redundant server configuration, both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of tags. A PowerTag extension can only be ordered within the same WinCC OA version. The packages on a server are counted cumulatively and can be extended at a later point in time.

A single PowerTag package cannot be split between several servers due to the license.

PowerPacks

PowerPacks are another possibility to increase the PowerTags of a WinCC OA Server. Purchasing a PowerPack, however, only increases the system to the next higher number of PowerTags.
In this way, systems that are too small can be extended quickly and economically.
Example: A server with a 10k PowerTag package was purchased, but it turns out that 25k is needed.
The customer can then purchase a 10k/15k PowerPack and a 15k/25k PowerPack in addition.

For a redundant server configuration, both WinCC OA Server licenses must be extended to the same number of PowerTags. Therefore, both servers need the same PowerPack extensions.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm WinCC OA Server (SCADA) thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x