WinCC OA Single Station hay Single Operator Station là một phần mềm cho phép gửi tin nhắn cảnh báo, hiển thị đồ thị, ghi lại lịch sử và mã hóa SSL. Phần mềm WinCC OA Single Station có cấu hình thấp hơn WinCC OA Server, và không thể mở rộng thêm bằng I/O hay tiện ích bổ sung. Do đó, WinCC OA Single Station thường được sử dụng cho các giải pháp ứng dụng nhỏ và đơn giản (không có mục đích mở rộng trong tương lai).

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm WinCC OA Single Station thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

WinCC OA Single Station có sẵn những mã sản phẩm sau:

6AV6355-1AA31-7AA0

WinCC OA V3.17, license for single operator station with max. 500 tags, alarming, extended trend historical recording, S7 and S7 Plus (8 connections) driver, SSL encryption, OPC client, OPC server (not under Linux), OPC UA client, 1 desktop UI, WinCC OA Webserver, and one WinCC OA Operator (1 device). Not expandable with several operator stations or AddOns

6AV6355-1AA31-7AA1

WinCC OA V3.17, Para single station. Development and parameterization license for WinCC OA – Single-station with graphic editor (incl. symbol catalogs) script development environment and test framework. Requires WinCC OA – Single-station license.

6AV6355-1AA31-8AA0

WinCC OA V3.18, Single Station. License for single operator station with 500 PowerTags, and a desktop UI, alarm, extended trend, archiving, S7 and S7 Plus (8 connections) driver, SSL encryption, OPC client, OPC server (not under Linux), OPC UA client. Cannot be expanded to include operator stations or other license options.

6AV6355-1AA31-8AA1

WinCC OA V3.18, Para single station. Development and parameterization license for WinCC OA – Single-station with graphic editor (incl. symbol catalogs) script development environment and test framework. Requires WinCC OA – Single-station license.

6AV6355-1CA31-7AA0

WinCC OA – Single-station V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-7AA1

WinCC OA – Para single station V3.17, one-time upgrade. Duration: infinite. Valid from V3.13

6AV6355-1CA31-8AA0

WinCC OA V3.18, Single Station One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1CA31-8AA1

WinCC OA V3.18, Para Single Station One Time Upgrade. Validity period: inifinite. Starting with V3.14.

6AV6355-1DA00-0AA0

WinCC OA – Single Station Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA00-0AA1

WinCC OA – Para Single Station Software Update Service. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The SUS conditions apply.

6AV6355-1DA31-7AA0

WinCC OA – Single-station V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1DA31-7AA1

WinCC OA – Para single station V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply

6AV6355-1FA00-0AA0

WinCC OA – Single Station Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Includes hotline support of up to 10 hours. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA00-0AA1

WinCC OA – Para Single Station Software Maintenance Service including hotline. Allows publicly available patches and upgrades to be applied. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Enables the purchase of additional hotline support. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. Hotline support is covered by a corresponding SMS in the PowerTag configuration package. The SMS conditions apply.

6AV6355-1FA31-7AA0

WinCC OA – Single-station SMS V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline. provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Includes hotline support for up to 10 hours. The SMS contract conditions apply.

6AV6355-1FA31-7AA1

WinCC OA – Para single station SMS V3.17, Software Maintenance Service incl. hotline. Provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. Permits the purchase of further hotline support. The SMS contract conditions apply. Hotline support is included in the corresponding SMS contract of the tag package of the configuration.

6AV6355-1GA00-0AA0

WinCC OA – Single Station Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA00-0AA1

WinCC OA – Para Single Station Patch Only Service. Allows the application of publicly available patches. Version upgrade requires the POS version upgrade option. Duration: 12 months. Must be purchased with a corresponding product. Billing takes place annually in advance. Automatic renewal for 1 year if not canceled 3 months before expiration. No hotline support included. The POS conditions apply.

6AV6355-1GA31-7AA0

WinCC OA – Single-station V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

6AV6355-1GA31-7AA1

WinCC OA – Para single station V3.17, Patch Only service. Entitles the customer to purchase generally available patches for the specified version. Duration: 12 months from order. Billing is annual in advance. Automatic extension by 1 year if not canceled 3 months prior to expiration. The POS contract conditions apply.

Thiết kế của WinCC OA Single Station

PowerTags

The WinCC OA Single Station contains a maximum of 500 PowerTags with the Bit and Integer data point types. In contrast to Server Basic licenses, however, single station licenses cannot be extended with additional PowerTag packages.

UIs

The Single Station license includes a Desktop UI license and a license for one WinCC OA OPERATOR device.More information on this can be found in the <User Interfaces> section

Drivers

A single station license contains technical licenses for S7 and S7 Plus (8 connections) drivers, as well as one OPC and one OPC UA Client each.More information on drivers can be found in the <Drivers> section

Add-ons

Single Stations include an OPC server and a WinCC OA Web ServerMore information on options can be found in the <Add-ons> section

WinCC OA Para Single Station

The single station can additionally be extended by a development and parameter assignment license. The WinCC OA PARA Single Stationlicense contains a graphical editor including symbol catalogs, a script development environment and a test framework. An existing WinCC OA Single Station license is required for the purchase. When the PARA Single Station license is procured, the UI contained in the single station package can be used either for parameterization or for operator control and display functions, but not for both at the same time. This special PARA license can only be ordered in conjunction with the single station package.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm WinCC OA Single Station thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x