STEP 7 Safety cho phép triển khai các ứng dụng tự động hóa liên quan đến các tiêu chuẩn an toàn trong TIA Portal. Các ngôn ngữ lập trình LAD và FBD, cũng như các khối đã được chứng nhận và được sử dụng để lập trình cho các chương trình an toàn.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

Danh sách mã sản phẩm cho phẩn mềm STEP 7 Safety

Giao diện phần mềm SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal)

STEP 7 Safety có hai phiên bản chính: Basic & Advanced. STEP 7 Safety Basic được sử dụng để lập trình cho duy chỉ S7-1200 Fail-safe. Còn STEP 7 Safety Advanced có thể sử dụng cho tất cả các bộ điều khiển SIMATIC Fail-safe (S7-1200, S7-1500, S7-1500 Software Controller, S7-300, S7-400, WinAC).

6ES7833-1FA16-0YA5

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Advanced V16; engineering software; Floating license for 1 user; license key on USB stick; Class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16; for configuration of SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WINAC F. Content: 1x USB

6ES7833-1FA16-0YC5

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Advanced Power Pack Basic V16 -> Advanced V16; engineering software; Floating license for 1 user; license key on USB stick; Class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16; for configuration of SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WinAC F. Content: 1x USB

6ES7833-1FA16-0YF5

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Advanced V16; Upgrade DS V5.4 / V11..V15 (Combo) -> STEP7 Safety Adv V16 (Combo); for parallel usage of Distributed Safety V5.4 SP5, STEP 7 Safety Adv. V11..V15.1 and STEP 7 Safety Adv. V16; engineering software; upgrade Combo license; license key on USB stick; Class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16. Content: 1x USB

6ES7833-1FA16-0YH5

SIMATIC S7, F-programming tool; STEP 7 Safety Advanced V16; engineering software, Floating License for 1 user; license key for download; class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16; For configuration of SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WinAC F. Email address required for delivery

6ES7833-1FA16-0YJ5

SIMATIC S7, F-programming tool; STEP 7 Safety Advanced Powerpack Basic V16 -> Advanced V16; engineering software; Floating License for 1 user; license key for download; class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16; for configuration of SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WinAC F. Email address required for delivery

6ES7833-1FA16-0YY5

SIMATIC S7, F-programming tool; STEP 7 Safety Advanced V16; upgrade DS V5.4 / V11..V15 (combo) -> STEP7 Safety Advanced V16 (combo); for parallel use of Distributed Safety V5.4 SP5, STEP 7 Safety Advanced V11..V15.1 and STEP 7 Safety Advanced V16; Engineering SW; upgrade combo license; license key for download; class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16. Email address required for delivery

6ES7833-1FB16-0YA5

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Basic V16, engineering software; Floating license for 1 user; license key on USB stick Class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Basic V16 or higher; for configuration of SIMATIC S7-1200F. Content: 1x USB

6ES7833-1FB16-0YE5

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Basic V16, Upgrade V13 SP1..V15 > V16; for parallel usage of STEP 7 Safety Basic V13SP1..V15.1 and STEP 7 Safety Basic V16; engineering software; Upgrade license for 1 user; license key on USB stick Class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Basic V16 or higher; for configuration of SIMATIC S7-1200F. Content: 1x USB

6ES7833-1FB16-0YH5

SIMATIC S7, F-programming tool; STEP 7 Safety Basic V16, engineering software; Floating License for 1 user; license key for download; class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Basic V16 or higher; For configuration of SIMATIC S7-1200F. Email address required for delivery

6ES7833-1FB16-0YK5

SIMATIC S7, F-programming tool; STEP 7 Safety Basic V16, upgrade V13 SP1..V15 -> V16; for parallel usage of STEP 7 Safety Basic V13SP1..V15.1 and STEP 7 Safety Basic V16; engineering software; upgrade license for 1 user; license key for download; class A, 2 languages (de, en); executable with TIA Portal V16 STEP 7 Basic V16 or higher; For configuration of SIMATIC S7-1200F. Email address required for delivery

6ES7833-1FC00-0YM2

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Advanced, Software Update Service Compact for multiple orders on one position, these deliveries are grouped. Minimum order quantity: 3 units within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice. Requirement for conclusion: current version of the software

6ES7833-1FC00-0YX2

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Advanced, Software Update Service within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

6ES7833-1FC00-0YY0

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Advanced, Software Update Service download within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice. Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6ES7833-1FC16-0YA5

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Advanced Combo; V16 / Distributed Safety V5.4, engineering software; Floating license for 1 user; software and documentation on DVD; license key on USB stick; Safety Advanced V16: Class A, 2 languages (de, en), executable with TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16; Distributed Safety V5.4 SP5: Class A, 3 languages (de,en,fr), executable with STEP 7 V5.5 SP1. Content: set (3x DVD + 1x USB)

6ES7833-1FC16-0YH5

SIMATIC S7, F-programming tool; STEP 7 Safety Advanced Combo; V16 / Distributed Safety V5.4; engineering software; Floating License for 1 user; software, documentation and license key for download; Safety Advanced V16: class A, 2 languages (de, en), executable with TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16; Distributed Safety V5.4 SP5: class A, 3 languages (de,en,fr), executable with STEP 7 V5.5 SP1. Email address required for delivery

6ES7833-1FD00-0YM2

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Basic, Software Update Service Compact for multiple orders on one position, these deliveries are grouped. Minimum order quantity: 3 units within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice. Requirement for conclusion: current version of the software

6ES7833-1FD00-0YN2

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Basic, Software Update Service download within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice. Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6ES7833-1FD00-0YX2

SIMATIC S7, F-programming tool, STEP 7 Safety Basic, Software Update Service within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

Siemens giới thiệu về STEP 7 Safety

Phần mềm SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal)

Tổng quan về STEP 7 Safety

 • For creating safety-related programs on the STEP 7 user interface
 • For seamless and easy to use integration of safety-related functions into the standard automation
 • All the required configuration and programming tools are integrated into the STEP 7 user interface and utilize a common project structure
 • STEP 7 Safety Basic option package for parameter assignment and programming of the fail-safe S7-1200 Basic Controller
 • STEP 7 Safety Advanced option package for all fail-safe TIA SIMATIC controller classes (S7-1200, S7-1500, S7-1500 Software Controller, S7-300, S7-400, WinAC)

License cho STEP 7 Safety

 • The engineering software can be installed on multiple computers. The number of existing licenses determines the number of computers on which the software can be used simultaneously (floating license).
 • STEP 7 Safety Basic is a subset of STEP 7 Safety Advanced for programming the fail-safe S7-1200 F Basic Controller.
 • Powerpacks can be used to upgrade an existing STEP 7 Safety Basic license.
 • Combo licenses allow you to choose between programming with the predecessor product S7 Distributed Safety and STEP 7 Safety Advanced.
 • An upgrade to a combo license is offered for the latest version of S7 Distributed Safety.
 • Software Update Service (SUS) contracts can be concluded for both STEP 7 Safety Basic and STEP 7 Safety Advanced.

Những đặc trưng chính của STEP 7 Safety

STEP 7 Safety makes the advantages of TIA Portal available for fail-safe automation as well:

 • Intuitive operation and the uniform operating concept (as with standard programming) enable a fast introduction to the creation of fail-safe programs.
 • The F system is configured in the same way as standard automation.
 • Ready-to-start: The F runtime group is set up automatically on insertion of the F-CPU.
 • In connection with special signatures for the device parameters, the library concept supports in-house standardization and simplifies the validation of safety-oriented applications.
 • The Safety Administrator Editor provides central support for the administration, display and modification of safety-related parameters.
 • Uniform and integrated identification of all safety-related objects provides an instant overview.

Những tính năng chính trong STEP 7 Safety

STEP 7 Safety provides extensive functions for the generation of safety-related automation applications in the SIMATIC Safety F system.

SIMATIC Safety is certified for use in safety mode to:

 • SIL3 (Safety Integrity Level) in accordance with IEC 61508:2010
 • Performance Level (PL) e in accordance with ISO 13849-1: 2015 or in accordance with EN ISO 13849-1: 2015

The documentation of the safety application is part of the acceptance documentation in accordance with the Machinery Directive or IEC 61508 and corresponding applicable standards. STEP 7 Safety supports validation of the safety program with standard-compliant program documentation that is generated automatically at the press of a button.

Additional functions

 • Library with a host of fail-safe logic and application blocks
 • Separation of time-critical and non-time-critical tasks by 2 runtime groups
 • Inheritance of module parameters by reusing via project library
 • Unambiguous marking of fail-safe components, parameters, blocks, etc.
 • Safety Administration Editor for support in the following tasks:
  • Display of Status and signature of the safety program
  • Display of safety mode status
  • Creation/organization of F runtime groups
  • Display of information about F blocks
  • Definition/modification of access protection
  • Definition/modification of general settings for the safety program
 • Function signature for document history down to the block level
 • S7-PLCSIM compatibility for fail-safe CPUs
 • Know-how protection for fail-safe blocks
 • Shared device for ET 200 SP/MP/S/M/Pro fail-safe modules
 • Configuration control for SIMATIC fail-safe I/O
 • Overflow detection for fail-safe instructions available on all fail-safe S7 CPUs
 • Fail-safe communication via PROFIsafe

S7-1200 and S7-1500 highlights

 • S7-1500F/S7-1200F UDTs for fail-safe data types
 • Openness support for a host of fail-safe hardware and software functions
 • Station upload for consistent hardware and software uploading of all project data (including fail-safe project data) from a fail-safe S7-1500 CPU1) (from firmware version 2.1)
 • Read access to fail-safe arrays of the data types INT and DINT (S7-1500)
 • Isochronous fail-safe OB for connection of isochronous PROFIsafe devices (S7-1500)
 • New, fail-safe Flexible F-Link for transferring large amounts of F-data, also across network boundaries
 • Fail-safe runtime group communication via Flexible F-Link
 • F-OB pre-processing and post-processing of process values
 • Separate offline signature for Flexible F-Link communication ID and fail-safe hardware and software
 • Support of variable SENDDP/RCVDP communication IDs (DP_DP_ID)
 • Simulation mode for SENDDP and RCVDP in S7-PLCSIM mode

Investment protection

Projects as from STEP 7 Safety V13 SP1 can be directly upgraded to STEP 7 Safety V16.
Upgrading of projects from previous TIA Safety versions (V11 … V13) is carried out on the basis of STEP 7 Safety Advanced V13 SP1 or V13 SP2 (latest update recommended).
The license purchased for V16 is valid for all older TIA Portal versions.
By migrating the program code and hardware configuration, it is possible to migrate S7 Distributed Safety V5.4 SP5 projects to STEP 7 Safety Advanced V16.

System requirements and compatibility with other SIMATIC products

 • STEP 7 Safety Advanced V16 requires STEP 7 Professional V16.
 • STEP 7 Safety Basic V16 requires at least STEP 7 Basic V16.

Supported operating systems and hardware requirements can be examined with STEP 7 Professional V16. The same compatibility with other SIMATIC products applies as to STEP 7 Basic / Professional V16.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

Download phần mềm: SIMATIC STEP 7 Basic / Prof. | STEP 7 Safety Basic / Advanced | WinCC Basic / Comfort / Advanced / Unified Engineering tại: https://drive.google.com/tia-portal-v17 với dung lượng nén là 5.24 GB và dung lượng giải nén là 5.95 GB.

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x