Hiển thị tất cả 13 kết quả

[PLC + HMI] Vision Unitronics phù hợp với các dự án, hệ thống máy móc tự động cao cấp, tiên tiến và hiện đại. Liên tiếp nhận được hoàng loạt các giải thưởng cho các bộ điều khiển lập trình (PLC + HMI), từ các bộ điều khiển tích hợp I/O với kích thước lòng bàn tay đến các bộ điều khiển tích hợp màn hình hiển thị và I/O cỡ lớn. Vision đã thực hiện được: linh hoạt, đáng tin cậy, tất cả trong một thiết bị nhỏ gọn, tối ưu hiệu quả về chi phí.


Mới! Mới! và Mới! - Giám sát hoạt động từ xa thông qua ứng dụng điện thoại dành cho các dòng sản phẩm Vision và Samba. Đã có sẵn trên Apple's App và Google Play stores.

Phần mềm VisiLogic
VisiLogic Software

Vision Unitronics là dòng sản phẩm mà bất kỳ dự án điều khiển tự động nâng cao nào đều cần. Bộ điều khiển Vision All-in-One kích thước siêu nhỏ gọn của hãng Unitronics với hàng loạt tùy chọn các cấu hình I/O tích hợp. Dòng Visions màn hình lớn có thể hỗ trợ gắn nhiều module I/O vào mặt sau của nó và trở thành các I/O tích hợp trên một thiết bị nhỏ gọn. Tất cả các bộ điều khiển lập trình PLC Vision đều có thể mở rộng. Module I/O mở rộng có thể là: digital, relay, high-speed, thermocouple và load cell.

Tổng quan về Vision Series

Dòng Vision tiêu chuẩn

 • Vision120™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình HMI 2.4 inch LCD, mono và có phím. Tích hợp sẵn I/O, cho phép mở rộng I/O, khả năng mở rộng lên tới 256 I/O.
 • Vision230™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình HMI 3.2 inch, mono và có phím. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 316 I/O.
 • Vision280™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 4 .7 inch, màu trắng & đen và có phím. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 316 I/O.
 • Vision290™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 5.7 inch, màu trắng & đen. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 316 I/O.
 • Vision530™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 5.7 inch, màu trắng & đen. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 316 I/O.

Dòng Vision nâng cao

 • Vision130™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình HMI 2.4 inch LCD, màu trắng & đen và có phím. Tích hợp sẵn I/O, cho phép mở rộng I/O, khả năng mở rộng lên tới 256 I/O.
 • Vision350™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 3.5 inch, màu, độ phân giải cao và có phím. Tích hợp sẵn I/O, cho phép mở rộng I/O, khả năng mở rộng lên tới 512 I/O.
 • Vision430™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 4.3 inch, màu, độ phân giải cao và có phím. Tích hợp sẵn I/O, cho phép mở rộng I/O, khả năng mở rộng lên tới 512 I/O.
 • Vision560™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 5.7 inch, màu, độ phân giải cao và có phím. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O.
 • Vision570™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 5.7 inch, màu, độ phân giải cao. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O.
 • Vision700™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 7 inch, màu, độ phân giải cao. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O.
 • Vision1040™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 10.4 inch, màu, độ phân giải cao và có phím. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O.
 • Vision1210™: Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 12.1 inch, màu, độ phân giải cao. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O.

Thông tin chi tiết các sản phẩm dòng Vision Unitronics

1. Vision120™, Vision130™, Vision230™, Vision280™, Vision290™, Vision350™, Vision430™

I/O Expansion Vision120™ Vision130™ Vision230™ Vision280™ Vision290™ Vision350™ Vision430™
Snap-in I/O Modules - - Plug these modules directly into the back of the Vision unit to create a self-contained PLC with up to 62 I/Os. Inputs may include Digital, Analog and Temperature Measurement. Outputs may include Transistor, Relay or Analog (sold separately) - -
I/O Expansion Local or Remote I/Os may be added via expansion port or via CANbus. Expand up to 256 I/Os — see table below I/O Expansion Modules Local or Remote I/Os may be added via expansion port or via CANbus. Expand up to 256 I/Os — see table below I/O Expansion Modules Local or remote I/Os may be added via expansion port or via CANbus. Expand up to 316 I/Os Local or Remote I/Os may be added via expansion port or via CANbus. Expand up to 512 I/Os — see table below I/O Expansion Modules
Program Vision120™ Vision130™ Vision230™ Vision280™ Vision290™ Vision350™ Vision430™
Application Memory 448K (virtual) Ladder code capacity Application Logic: 512K • Images: 256K • Fonts: 128K 1M Application Logic: 1MB • Images: 8MB • Fonts: 512K Application Logic: 1MB • Images: 12MB • Fonts: 512K
Scan Time 48µ sec per 1K of typical application 20µ sec per 1K of typical application 30µsec per 1K of typical application 15µ sec per 1K of typical application
Memory Operands 4096 coils, 2048 registers, 256 long integers (32-bit), 64 double words (32-bit unsigned), 24 floats, 192 timers (32-bit), 24 counters 4096 coils, 2048 registers, 256 long integers (32-bit), 64 double words (32-bit unsigned), 24 floats, 192 timers (32-bit), 24 counters Additional non-retainable operands: 1024 X-bits, 512 X-integers, 256 X-long integers, 64 X-double words 4096 coils, 2048 registers, 256 long integers (32 bit), 64 double words (32 bit unsigned), 24 memory floats, 192 timers, 24 counters 8192 coils, 4096 registers, 512 long integers (32 bit), 256 double words (32 bit unsigned), 64 memory floats, 384 timers, 32 counters. Additional non-retainable operands: 1024 X-bits, 512 X-integers, 256 X-long integers, 64 X-double words
Data Tables 120K dynamic RAM data (recipe parameters, datalogs, etc.), up to 256K fixed data 120K dynamic RAM data (recipe parameters, datalogs, etc.), up to 192K fixed data 120K dynamic RAM data (recipe parameters, datalogs, etc.), up to 256K fixed data
SD Card (Micro) - Store data logs, Alarm History, Data Tables, Trend data, export to Excel • Back up Ladder, HMI & OS, clone PLCs - - - Store data logs, Alarm History, Data Tables, Trend data, export to Excel • Back up Ladder, HMI & OS, clone PLCs
Enhanced Features - Trends: graph any value and display on HMI • Built-in Alarm management system• String Library: instantly switch HMI language - - - Trends: graph any value and display on HMI • String Library: instantly switch HMI language
Operator Panel Vision120™ Vision130™ Vision230™ Vision280™ Vision290™ Vision350™ Vision430™
Type & colors Graphic STN LCD Graphic STN LCD, white LED backlight STN LCD Graphic Black & White FSTN LCD TFT LCD • 65,536 colors, 16 bit resolution • Brightness- Adjustable via touchscreen or software
Display Resolution: 128 x 64 pixels • Size: 2.4” Resolution: 128 x 64 pixels • Size: 2.4” 128 x 64 pixels 3.2” 320 x 240 pixels (QVGA), 4.7” active area Resolution: 320 x 240 pixels (QVGA) • Size: 3.5” Resolution: 480x272 pixels • Size: 4.3”
Keys 16 keys 20, including 10 user labeled keys (slide kit sold separately) 24 user labeled keys 27 user labeled keys Virtual keyboard 5 programmable keys. Labeling options— function keys, arrows or customized
Touchscreen - - None Resistive, Analog Resistive, Analog
General Vision120™ Vision130™ Vision230™ Vision280™ Vision290™ Vision350™ Vision430™
Power Supply V120-22- R1 / R2C / T1 / T2C / UN2 : 12/24VDC V120-22- R6C / R34 / T38 / UA2 / RA22 : 24VDC 24VDC, except for V130-33-B1, which is 12/24VDC 12/24VDC 24VDC, except for V350-35-B1, which is 12/24VDC 24VDC, except for V430-35-B1, which is 12/24VDC
Battery 7 years typical at 25°C, battery back-up for all memory sections and RTC
Clock Real-time clock functions (date and time)
Environment IP65/NEMA4X (when panel mounted)
Standard CE, UL  Many of our products are also  UL Class 1 Div 2 and  GOST certified  -  please contact Unitronics

2. Vision530™, Vision560™, Vision570™, Vision700™, Vision1040™, Vision1210™

I/O Expansion Vision530™ Vision560™ Vision570™ Vision700™ Vision1040™ Vision1210™
Snap-in I/O Modules Plug these modules directly into the back of the Vision unit to create a self-contained PLC with up to 62 I/Os. Inputs may include Digital, Analog and Temperature Measurement. Outputs may include Transistor, Relay or Analog (sold separately) Snap-in I/O Modules plug directly into the back of the Vision unit- see Snap-in I/O Modules below Plug these modules directly into the back of the Vision unit to create a self-contained PLC with up to 62 I/Os. Inputs may include Digital, Analog, and Temperature measurement. Outputs may include Transistor, Relay, or Analog. (sold separately)
I/O Expansion Local or remote I/Os may be added via expansion port or via CANbus. Expand up to 316 I/Os Total supported I/Os: 1000. Local or Remote I/Os may be added via expansion port or via CANbus — see I/O Expansion Modules below. Local I/O Expansion: Use Local Expansion Adapters to add up to 8 modules. Remote I/O Expansion: Use EX-RC1 adapters to further extend the number of I/Os(*1) Local or Remote I/Os may be added via expansion port or via CANbus. Expansion up to 1000 I/Os — see I/O Expansion Modules below
Program Vision530™ Vision560™ Vision570™ Vision700™ Vision1040™ Vision1210™
Application Memory 1MB Application Logic: 2MB · Images: 16MB · Fonts: 1MB Application Logic: 2MB · Images: 40MB · Fonts: 1MB
Scan Time 30µsec per 1K of typical application 9µ sec per 1K of typical application
Data Tables 120K dynamic RAM data (recipe parameters, datalogs, etc.), up to 192K fixed data 120K dynamic RAM data (recipe parameters, datalogs, etc.), up to 256K fixed data
USB 1 USB programming port (Mini-B)
Enhanced Features Trends: graph any value and display on HMI • Built-in Alarm management system• String Library: instantly switch HMI language
Operator Panel Vision530™ Vision560™ Vision570™ Vision700™ Vision1040™ Vision1210™
Type & colors Graphic Black & White FSTN LCD TFT LCD. Display Backlight Illumination: White LED. Colors: 65,536 colors, 16 bit resolution · Brightness- Adjustable via touchscreen or software
Cut Out Height x Width (mm) 126.0 x 209 124.5 x 182 - - -
Display 320 x 240 pixels (QVGA), 5.7” active area 320 x 240 pixels (QVGA) 800 x 480 pixels , 7" 800 x 600 pixels (SVGA), 10.4” 800 x 600 pixels (SVGA), 12.1”
Keys Virtual keyboard 24 programmable keys Labeling options – function keys or customized Virtual Keyboard 9 programmable function keys Virtual Keypad
Touchscreen Resistive, Analog Resistive, Analog
General Vision530™ Vision560™ Vision570™ Vision700™ Vision1040™ Vision1210™
Power Supply 12/24VDC 12/24VDC(*2) 12/24VDC(*3) 12/24VDC
Battery 7 years typical at 25°C, battery back-up for all memory sections and RTC
Clock Real-time clock functions (date and time)
Environment IP65/NEMA4X (when panel mounted)
Standard CE, UL  Many of our products are also  UL Class 1 Div 2 and  GOST certified  -  please contact Unitronics

Snap-in I/O Modules

Inputs Outputs
Modules Digital (isolated) (*1) HSC/Shaft-encoder (*1) Analog Temperature Measurement Transistor (isolated) (*2) PWM/HSO (*2) Relay Analog Operating Voltage
V200-18-E1B 16 pnp/npn 2 10kHz 32-bit 3 0-10 V, 0-20mA, 4-20mA; 10-bit None 4 pnp/npn 2 pnp 0.5kHz; npn 50kHz 10 None 24VDC
V200-18-E2B 16 pnp/npn 2 10kHz 32-bit 2 0-10 V, 0-20mA, 4-20mA; 10-bit None 4 pnp/npn 2 pnp 0.5kHz; npn 50kHz 10 2 0-10 V,0-20mA,4-20mA; 12-bit 24VDC
V200-18-E3XB 18 pnp/npn 2 10kHz 32-bit 4 (Isolated) Thermocouple, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 14-bit 2 pnp/npn 2 pnp 0.5kHz; npn 50kHz 15 4 (Isolated) 0-10 V, 4-20mA; 12-bit 24VDC
V200-18-E4XB 18 pnp/npn 2 10kHz 32-bit 4 (Isolated) Thermocouple, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 14-bit 15 pnp, 2 npn/pnp 2 pnp 0.5kHz; npn 50kHz None 4 (Isolated) 0-10 V, 4-20mA; 12-bit 24VDC
V200-18-E5B 18 pnp/npn 2 10kHz 32-bit 3 0-10 V, 0-20mA, 4-20mA; 10-bit None 15 pnp, 2 npn/pnp 2 pnp 0.5kHz; npn 50kHz None None 24VDC
V200-18-E6B 18 pnp/npn 2 10kHz 32-bit 2 Thermocouple, PT100, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 14-bit 3 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 10-bit 2 pnp/npn 2 pnp 0.5kHz; npn 50kHz 15 2 (Isolated) 0-10 V, 4-20mA; 12-bit 24VDC
V200-18-E46B (*3) 18 pnp/npn 2 10kHz 32-bit 6 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 14-bit 3 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 10-bit None 2 pnp/npn 2 pnp 0.5kHz; npn 50kHz 15 2 (Isolated) 0-10 V, 4-20mA; 12-bit 24VDC
V200-18-E62B (*3) 30 pnp/npn 2 50kHz 32-bit 2 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 10-bit None 28 pnp; 2 npn/pnp 2 pnp 0.5kHz; npn 50kHz None None 24VDC
*Notes: (*1). The total number of digital inputs listed includes high-speed inputs. (*2). The total number of digital outputs listed includes high-speed outputs. (*3). Not yet UL certified

I/O Expansion Modules for Vision series

Inputs Outputs
Expansion Modules Digital (*5) HSC (*5) Analog Temperature Measurement Weight Measurement Transistor (*6) PWM/ HSO (*6) Relay Analog Operating Voltage
Digital IO-DI8-TO8 8 pnp/ npn 1 5kHz 16-bit None None None 8 pnp None None None 24VDC (*9)
IO-DI8-RO4 8 pnp/ npn 1 5kHz 16-bit None None None None None 4 None 24VDC (*9)
IO-DI8-RO8 8 pnp/ npn 1 5kHz 16-bit None None None None None 8 None 24VDC (*9)
EX90-DI8-RO8 (*3) 8 pnp 1 5kHz 16-bit None None None None None 8 None 24VDC
IO-DI16 16 pnp/ npn 1 5kHz 16-bit None None None None None None None 24VDC (*9)
IO-TO16 None None None None None 16 pnp None None None 24VDC
IO-RO8 None None None None None None None 8 None 24VDC (*9)
IO-RO16 None None None None None None None 16 None 24VDC (*9)
IO-DI8ACH 8 AC None None None None None None None None 110/220 VAC
Analog, Temperature and Weight/ Strain Measurements IO-AI4-AO2 None None 4 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 12-bit None None None None None 2 ±10V; 12-bit+sign, 0-20mA, 4-20mA; 12-bit 24VDC
IO-PT400 None None None 4 PT100/ NI100/ NI120 None None None None None Not relevant
IO-PT4K None None None 4 PT1000/ NI1000 None None None None None Not relevant
IO-AO6X None None None None None None None None 6 (Isolated) 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 12-bit 24VDC
IO-LC1 1 pnp None None None 1 Loadcell / Strain gauge 2 pnp None None None 24VDC
IO-LC3 1 pnp None None None 3 Loadcell / Strain gauge 2 pnp None None None 24VDC
IO-ATC8 None None 8 Thermocouple, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 14-bit None None None None None Not relevant
IO-AI8 None None 8 0-10V, 0-20mA, 4-20mA; 14-bit None None None None None None Not relevant
XL Digital/ Analog IO-D16A3-RO16 16 pnp/ npn 2 30kHz 16/32-bit 8 3 0-20mA, 4-20mA; 10-bit None None None None 16 None 24VDC
IO-D16A3-TO16 16 pnp/ npn 1 30kHz 16/32-bit 8 3 0-20mA, 4-20mA; 10-bit None None 15 pnp, 1 pnp/ npn 1 pnp 0.5kHz, npn 50kHz None None 24VDC
EX-D16A3-RO87 16 pnp/ npn 2 30kHz 16/32-bit 8 3 0-20mA, 4-20mA; 10-bit None None None None 8 None 24VDC
EX-D16A3-TO167 16 pnp/ npn 1 30kHz 16/32-bit 8 3 0-20mA, 4-20mA; 10-bit None None 15 pnp, 1 pnp/ npn 1 pnp 0.5kHz, npn 50kHz None None 24VDC
High-speed Remote I/O Module EXF-RC15 (*2),(*4),(*10) 9 pnp/ npn 3 200kHz 32-bit None None None 4 npn 4 (up to 3 PTO) 2 None 24VDC
*Notes: (*1). Number of supported I/Os & I/O modules varies according to module. (*2). The EXF-RC15 functions as a node in a Vision UniCAN network and connects to the Vision controller via CANbus and programmed in VisiLogic. The EXF-RC15 cannot be extended as regular I/O unit. High-speed inputs are configurable as either high-speed counter (HSC) or shaft-encoder. (*3). The EX90 is housed in an open casing. Only one EX90 can be connected per PLC,as a single expansion module; Expansion adapter not required. (*4). Supported by Samba, Vision and UniStream series. (*5). The total number of digital inputs listed includes high-speed inputs. Example: the IO-D16A3-TO16 offers a total of 16 pnp/npn inputs. You can configure I4 as a HSC and I5 as a Counter reset; this reduces the available number of digital inputs to 14. (*6). The total number of digital outputs listed includes high-speed outputs. Example: the IO-D16A3-TO16 offers a total of 16 transistor outputs. You can configure 1 to High-speed output, reducing the number of available digital outputs to 15.
(*7). Functions as local adapter. Can support up to 7 I/O modules. (*8). 16-bit or 32-bit, depending on the PLC. (*9). Also available as 12VDC – contact us for part number. (*10). One HSC may be configured as a shaft encoder.

Vision COM Modules

Models Ethernet RS232/RS485 Isolated RS232/RS485 CANbus Profibus
SAMBA V100-17-ET2 V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN None
V130, V350, V430 (*1) V100-17-ET2 V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN V100-17-PB1
V100-S-ET2 (*3) V100-S-CAN
V570, V560, V1040, V1210 (*2) V200-19-ET2 V200-19-RS4 V200-19-RS4-X Build in None
V700 (*4) Built-in V100-17-RS4 V100-17-RS4X V100-17-CAN V100-17-PB1
*Notes: (*1). V130/V350/V430: 1 optional port for serial or Ethernet & 1 optional port for CANbus/ Profibus. (*2). V560, V570/V1040/V1210: 1 optional port for serial or Ethernet. (*3). Extended temperature cards, operational temperature : -30ºC to 60ºC (-22ºF to 140ºF) – for V350-JS-TA24 only. (*4). V700 is supplied with an onboard Ethernet port. 1 port may be added: serial, Profibus. and CANbus.

Phần mềm VisiLogic dành cho series

Phần mềm VisiLogic
VisiLogic Software
All-in-One tất cả đều có trong một phần mềm. Phát triến đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả cho các ứng dụng cả lập trình PLC và HMI.
 • Xây dựng, phát triển lập trình PLC và thiết kế giao diện đồ họa HMI trên một phần mềm.
 • Cấu hình, thiết lập phần cứng và truyền thông giao tiếp
 • Thiết lập, cài đặt modem và truyền thông dữ liệu
 • Kiểm tra và sửa lỗi chương trình
 • Không giới hạn: công cụ quản lý dữ liệu và truy cập từ xa