SIMATIC WinCC V7 là phần mềm điều khiển và giám sát vận hành trên PC để hiển thị và vận hành các dây chuyền, quy trình sản xuất, máy móc và nhà máy trong tất cả các lĩnh vực – từ trạm đơn giản một người dùng đến các hệ thống phân tán đa người dùng với các máy chủ dự phòng và các giải pháp giám sát từ xa thông qua web. WinCC đóng vai trò là trung tâm thông tin tích hợp theo chiều dọc toàn hệ thống.

Cấu hình hệ thống cơ bản (WinCC Basic) bao gồm các chức năng tiêu chuẩn công nghiệp để báo hiệu và ghi nhận các sự kiện, lưu trữ thông báo và các giá trị đo, ghi lại tất cả dữ liệu cấu hình và quy trình, quản trị người dùng và giám sát trực quan hóa.

Phần mềm WinCC đã tạo dựng nên cốt lõi của một loạt các ứng dụng khác nhau – với giao diện lập trình nền tảng mở , một loạt các tiện ích tùy chọn có sẵn cho WinCC (từ Siemens) và các tiện ích bổ sung cho WinCC đã được phát triển (bởi các đối tác bên trong và bên ngoài Siemens).

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm SIMATIC WinCC V7 (SCADA) thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

So Do He Thong WinCC SCADA

SIMATIC WinCC V7 có sẵn những mã sản phẩm sau:

SIMATIC WinCC có sẵn dưới dạng gói phần mềm với 128, 512, 2 048, 8 192, 65 536, 102 400, 153 600, 262 144 PowerTags. Có thể mở rộng với số lượng lớn hơn theo nhu cầu.

Để phần mềm có thể hoạt động được thì cần có số lượng PowerTags nhất định và cần cài thêm tùy chọn WinCC/Server trên máy chủ WinCC. Trong cấu hình cơ bản, một RT Client License là đủ cho WinCC Clients.

6AV6371-1DQ17-4AX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.4, 1500 archive variables (countable) Option for WinCC V7.4 runtime software, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-1DQ17-4BX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.4, 5000 archive variables (countable) Option for WinCC V7.4 runtime software, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-1DQ17-4CX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.4, 10000 archive variables (countable) Option for WinCC V7.4 runtime software, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-1DQ17-4EX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.4, 30000 archive variables (countable) Option for WinCC V7.4 runtime software, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-1DQ17-5AX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.5 SP2, 1500 archive tags (countable) Option for WinCC V7.5 SP2 runtime software, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-1DQ17-5BX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.5 SP2, 5000 archive tags (countable) Option for WinCC V7.5 SP2 runtime software, single license, license key on USB flash drive

6AV6371-1DQ17-5CX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.5 SP2, 10000 archive tags (countable) Option for WinCC V7.5 SP2 runtime software, single license, license key on USB flash drive

6AV6371-1DQ17-5EX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.5 SP2, 30000 archive tags (countable) Option for WinCC V7.5 SP2 runtime software, single license, license key on USB flash drive

6AV6371-1HQ17-4AX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.4, 1500 archive tags (countable) option for WinCC V7.4 runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-1HQ17-4BX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.4, 5000 archive tags (countable) option for WinCC V7.4 runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-1HQ17-4CX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.4, 10000 archive tags (countable) option for WinCC V7.4 runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-1HQ17-4EX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.4, 30000 archive tags (countable) option for WinCC V7.4 runtime software, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-1HQ17-5AX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.5 SP2, 1500 archive tags (countable) option for WinCC V7.5 SP2 runtime software, single license, license key download. Consignee e-mail address required for delivery

6AV6371-1HQ17-5BX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.5 SP2, 5000 archive tags (countable) option for WinCC V7.5 SP2 runtime software, single license, license key download. Consignee e-mail address required for delivery

6AV6371-1HQ17-5CX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.5 SP2, 10000 archive tags (countable) option for WinCC V7.5 SP2 runtime software, single license, license key download. Consignee e-mail address required for delivery

6AV6371-1HQ17-5EX0

SIMATIC WinCC/Archive V7.5 SP2, 30000 archive tags (countable) option for WinCC V7.5 SP2 runtime software, single license, license key download. Consignee e-mail address required for delivery

6AV6371-2BD07-4AJ0

WinCC Powerpack RT 128/512 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 128 to 512 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BD07-4AX0

WinCC Powerpack RT 128/512 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 128 to 512 PowerTags, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BD07-5AJ0

WinCC Powerpack RT 128/512 for WinCC V7.5 SP2, Runtime license without version change from 128 to 512 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BD07-5AX0

WinCC Powerpack RT 128/512 for WinCC V7.5 SP2, runtime license without version change from 128 to 512 PowerTags, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BD17-4AJ0

WinCC Powerpack RC 128/512 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 128 to 512 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BD17-4AX0

WinCC Powerpack RC 128/512 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 128 to 512 PowerTags, Floating License, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BD17-5AJ0

WinCC Powerpack RC 128/512 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 128 to 512 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BD17-5AX0

WinCC Powerpack RC 128/512 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 128 to 512 PowerTags, floating license license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BG07-4AJ0

WinCC Powerpack RT 512/2048 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 512 to 2048 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BG07-4AX0

WinCC Powerpack RT 512/2048 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 512 to 2048 PowerTags, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BG07-5AJ0

WinCC Powerpack RT 512/2048 for WinCC V7.5 SP2, Runtime license without version change from 512 to 2048 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BG07-5AX0

WinCC Powerpack RT 512/2048 for WinCC V7.5 SP2, runtime license without version change from 512 to 2048 PowerTags, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BG17-4AJ0

WinCC Powerpack RC 512/2048 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 512 to 2048 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BG17-4AX0

WinCC Powerpack RC 512/2048 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 512 to 2048 PowerTags, Floating License, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BG17-5AJ0

WinCC Powerpack RC 512/2048 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 512 to 2048 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BG17-5AX0

WinCC Powerpack RC 512/2048 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 512 to 2048 PowerTags, floating license license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BM07-4AJ0

WinCC Powerpack RT 2048/8192 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 2048 to 8192 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BM07-4AX0

WinCC Powerpack RT 2048/8192 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 2048 to 8192 PowerTags, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BM07-5AJ0

WinCC Powerpack RT 2048/8192 for WinCC V7.5 SP2, Runtime license without version change from 2048 to 8192 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BM07-5AX0

WinCC Powerpack RT 2048/8192 for WinCC V7.5 SP2, runtime license without version change from 2048 to 8192 PowerTags, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BM17-4AJ0

WinCC Powerpack RC 2048/8192 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 2048 to 8192 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BM17-4AX0

WinCC Powerpack RC 2048/8192 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 2048 to 8192 PowerTags, Floating License, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BM17-5AJ0

WinCC Powerpack RC 2048/8192 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 2048 to 8192 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BM17-5AX0

WinCC Powerpack RC 2048/8192 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 2048 to 8192 PowerTags, floating license license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BN07-4AJ0

WinCC Powerpack RT 8192/65536 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 8192 to 65536 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BN07-4AX0

WinCC Powerpack RT 8192/65536 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 8192 to 65536 PowerTags, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BN07-5AJ0

WinCC Powerpack RT 8192/65536 for WinCC V7.5 SP2, Runtime license without version change from 8192 to 65536 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BN07-5AX0

WinCC Powerpack RT 8192/65536 for WinCC V7.5 SP2, runtime license without version change from 8192 to 65536 PowerTags, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BN17-4AJ0

WinCC Powerpack RC 8192/65536 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 8192 to 65536 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BN17-4AX0

WinCC Powerpack RC 8192/65536 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 8192 to 65536 PowerTags, Floating License, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BN17-5AJ0

WinCC Powerpack RC 8192/65536 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 8192 to 65536 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BN17-5AX0

WinCC Powerpack RC 8192/65536 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 8192 to 65536 PowerTags, floating license license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BP07-4AJ0

WinCC Powerpack RT 65536/102400 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BP07-4AX0

WinCC Powerpack RT 65536/102400 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BP07-5AJ0

WinCC Powerpack RT 65536/102400 for WinCC V7.5 SP2, Runtime license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BP07-5AX0

WinCC Powerpack RT 65536/102400 for WinCC V7.5 SP2, runtime license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BP17-4AJ0

WinCC Powerpack RC 65536/102400 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BP17-4AX0

WinCC Powerpack RC 65536/102400 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, Floating License, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BP17-5AJ0

WinCC Powerpack RC 65536/102400 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BP17-5AX0

WinCC Powerpack RC 65536/102400 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 65536 to 102400 PowerTags, floating license license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BQ07-4AJ0

WinCC Powerpack RT 102400/153600 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 102400 to 153600 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BQ07-4AX0

WinCC Powerp. RT 102400/153600 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 102400 to 153600 PowerTags, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BQ07-5AJ0

WinCC Powerpack RT 102400/153600 for WinCC V7.5 SP1, Runtime license without version change from 102400 to 153600 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BQ07-5AX0

WinCC Powerp. RT 102400/153600 for WinCC V7.5 SP2, runtime license without version change from 102400 to 153600 PowerTags, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BQ17-4AJ0

WinCC Powerpack RC 102400/153600 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 102400 to 153600 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BQ17-4AX0

WinCC Powerp. RC 102400/153600 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 102400 to 153600 PowerTags, Floating License, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BQ17-5AJ0

WinCC Powerpack RC 102400/153600 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 102400 to 153600 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BQ17-5AX0

WinCC Powerp. RC 102400/153600 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 102400 to 153600 PowerTags, floating license license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BR07-4AJ0

WinCC Powerpack RT 153600/262144 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 153600 to 262144 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BR07-4AX0

WinCC Powerp. RT 153600/262144 for WinCC V7.4, Runtime license without version change from 153600 to 262144 PowerTags, single license, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BR07-5AJ0

WinCC Powerpack RT 153600/262144 for WinCC V7.5 SP1, Runtime license without version change from 153600 to 262144 PowerTags, single license, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BR07-5AX0

WinCC Powerp. RT 153600/262144 for WinCC V7.5 SP2, runtime license without version change from 153600 to 262144 PowerTags, single license, license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BR17-4AJ0

WinCC Powerpack RC 153600/262144 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 153600 to 262144 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BR17-4AX0

WinCC Powerp. RC 153600/262144 for WinCC V7.4, RT+CS license without version change from 153600 to 262144 PowerTags, Floating License, License key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6371-2BR17-5AJ0

WinCC Powerpack RC 153600/262144 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 153600 to 262144 PowerTags, Floating License, license key download. Email address required for delivery

6AV6371-2BR17-5AX0

WinCC Powerp. RC 153600/262144 for WinCC V7.5 SP2, runtime/configuration license without version change from 153600 to 262144 PowerTags, floating license license key on USB flash drive. Content: 1x USB

6AV6381-1AA00-0AX5

WinCC Software Update Service, valid for 1 license Automatic subsequent deliveries of Upgrades and service packs within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

6AV6381-1AA00-0BX5

WinCC Software Update Service, valid for 3 licenses Automatic subsequent deliveries of Upgrades and service packs within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

6AV6381-1AA00-0CX5

WinCC Software Update Service, valid for 10 licenses Automatic subsequent deliveries of Upgrades and service packs within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

6AV6381-1KA00-0AX5

WinCC Software Update Service Download valid for 1 license, automatic follow-up deliveries of upgrades and service packs within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6AV6381-1KA00-0BX5

WinCC Software Update Service Download valid for 3 licenses automatic follow-up deliveries of upgrades and service packs within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6AV6381-1KA00-0CX5

WinCC Software Update Service Download valid for 10 licenses automatic follow-up deliveries of upgrades and service packs within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions. The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6AV6381-2AA07-4AK3

SIMATIC WinCC RT Upgrade from V7.X to V7.4 SP1 for SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, runtime/configuration software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2AA07-4AV3

SIMATIC WinCC RT Upgrade Asia from V7.X to V7.4 SP1 for SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/configuration software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AA07-4AX3

SIMATIC WinCC RT Upgrade from V7.X to V7.4 SP1 for SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, Runtime/configuration software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AA07-5AK3

SIMATIC WinCC RT SW upgrade from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 for SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, runtime/configuration software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2AA07-5AK4

SIMATIC WinCC RT SW upgrade from V7.4 to V7.5 SP2 for SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, runtime/configuration software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2AA07-5AV3

SIMATIC WinCC RT SW Upgr. Asia from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 For SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AA07-5AV4

SIMATIC WinCC RT SW Upgr. Asia from V7.4 to V7.5 SP2 For SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AA07-5AX3

SIMATIC WinCC RT SW Upgrade from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 For SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AA07-5AX4

SIMATIC WinCC RT SW Upgrade from V7.4 to V7.5 SP2 For SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AB07-4AK3

SIMATIC WinCC RC upgrade, from V7.X to V7.4 SP1 for SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC) incl. options redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, runtime/configuration software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2AB07-4AV3

SIMATIC WinCC RC Upgrade Asia from V7.X to V7.4 SP1 for SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/configuration software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AB07-4AX3

SIMATIC WinCC RC Upgrade, from V7.X to V7.4 SP1 for SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC) incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, Runtime/configuration software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AB07-5AK3

SIMATIC WinCC RC SW upgrade from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 for SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC) incl. options redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, runtime/configuration software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2AB07-5AK4

SIMATIC WinCC RC SW upgrade from V7.4 to V7.5 SP2 for SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC) incl. options redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station, runtime/configuration software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2AB07-5AV3

SIMATIC WinCC RC SW Upgr. Asia from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 For SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AB07-5AV4

SIMATIC WinCC RC SW Upgr. Asia from V7.4 to V7.5 SP2 For SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AB07-5AX3

SIMATIC WinCC RC SW Upgrade from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 For SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2AB07-5AX4

SIMATIC WinCC RC SW Upgrade from V7.4 to V7.5 SP2 For SIMATIC WinCC Runtime & Configuration (RC), incl. options Redundancy, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BC07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 128 (128 PowerTags), runtime software, single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BC07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RT 128 (128 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de,en,fr,es,it, zh-s,zh-t,kor,jpn), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BC07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 128 (128 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BC07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 128 (128 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BC07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 128 (128 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BC07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 128 (128 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BD07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 512 (512 PowerTags), runtime software, single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BD07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RT 512 (512 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de,en,fr,es,it, zh-s,zh-t,kor,jpn), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BD07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 512 (512 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BD07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 512 (512 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BD07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 512 (512 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BD07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 512 (512 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BE07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 2048 (2048 PowerTags), runtime software, single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BE07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RT 2048 (2048 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de,en,fr,es,it, zh-s,zh-t,kor,jpn), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BE07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 2048 (2048 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BE07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 2048 (2048 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BE07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 2048 (2048 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BE07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 2048 (2048 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BF07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BF07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de,en,fr,es,it, zh-s,zh-t,kor,jpn), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BF07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BF07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BF07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BF07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 65536 (65536 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BH07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 8192 (8192 PowerTags), runtime software, single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BH07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RT 8192 (8192 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de,en,fr,es,it, zh-s,zh-t,kor,jpn), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BH07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 8192 (8192 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BH07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 8192 (8192 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BH07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 8192 (8192 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BH07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 8192 (8192 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BJ07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 102400 (102400 PowerTags), runtime software, single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BJ07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RT 102400 (102400 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de,en,fr,es,it, zh-s,zh-t,kor,jpn), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BJ07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 102400 (102400 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BJ07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 102400 (102400 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BJ07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 102400 (102400 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BJ07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 102400 (102400 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BK07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BK07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de,en,fr,es,it, zh-s,zh-t,kor,jpn), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BK07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BK07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BK07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BK07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 153600 (153600 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BL07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BL07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de,en,fr,es,it, zh-s,zh-t,kor,jpn), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BL07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Std/Prof/Ent/Ult (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BL07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BL07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BL07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RT 262144 (262144 PowerTags), runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Please observe product release: support.industry.siemens.com SIOS entry ID: 109783852 8.1 STD/Prof/Ent/Ult (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 (64-bit). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BM07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 128 (128 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BM07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RC 128 (128 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BM07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 128 (128 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BM07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 128 (128 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BM07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RC 128 (128 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BM07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 128 (128 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BN07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 512 (512 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BN07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RC 512 (512 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BN07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 512 (512 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BN07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 512 (512 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BN07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RC 512 (512 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BN07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 512 (512 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BP07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 2048 (2048 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BP07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RC 2048 (2048 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BP07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 2048 (2048 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BP07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 2048 (2048 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BP07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RC 2048 (2048 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BP07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 2048 (2048 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BQ07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 65536 (65536 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BQ07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RC 65536 (65536 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BQ07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 65536 (65536 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BQ07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 65536 (65536 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BQ07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RC 65536 (65536 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BQ07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 65536 (65536 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BS07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 8192 (8192 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BS07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RC 8192 (8192 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BS07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 8192 (8192 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BS07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 8192 (8192 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BS07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RC 8192 (8192 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BS07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 8192 (8192 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BT07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 102400 (102400 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BT07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RC 102400 (102400 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BT07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 102400 (102400 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BT07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 102400 (102400 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BT07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RC 102400 (102400 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BT07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 102400 (102400 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BU07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 153600 (153600 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BU07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RC 153600 (153600 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BU07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 153600 (153600 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BU07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 153600 (153600 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BU07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RC 153600 (153600 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BU07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 153600 (153600 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BV07-4AH0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 262144 (262144 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software and license key download class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit) (*)

6AV6381-2BV07-4AV0

WinCC System SW V7.4 SP1 Asia, RC 262144 (262144 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BV07-4AX0

WinCC system software V7.4 SP1, RC 262144 (262144 PowerTags), Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BV07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 262144 (262144 PowerTags), runtime/configuration software, Floating License, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2BV07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, RC 262144 (262144 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2BV07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, RC 262144 (262144 PowerTags), runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (3x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-4AH0

WinCC RT Client V7.4 SP1 runtime software, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Email address required for(*)

6AV6381-2CA07-4AK3

SIMATIC WinCC RT client upgrade from V7.X to V7.4 SP1, for WinCC RT Clients without RT 128, runtime software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2CA07-4AV0

WinCC RT Client V7.4 SP1 Asia runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de,en,fr,es,it, zh-s,zh-t,kor,jpn), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-4AV3

SIMATIC WinCC RT CL Upgrade Asia from V7.X to V7.4 SP1 for WinCC RT Clients w/o RT 128, runtime software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-4AX0

WinCC RT Client V7.4 SP1 runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-4AX3

SIMATIC WinCC RT client upgrade from V7.X to V7.4 SP1 for WinCC RT Clients w/o RT 128, runtime software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, WinCC RT Client V7.5 SP2 runtime software, single license, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2CA07-5AK3

SIMATIC WinCC RT client upgrade from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 for WinCC RT clients O. RT 128, runtime software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2CA07-5AK4

SIMATIC WinCC RT client upgrade from V7.4 to V7.5 SP2 for WinCC RT clients O. RT 128, runtime software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2CA07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, WinCC RT Client V7.5 SP2 Asia runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-5AV3

SIMATIC WinCC RT CL Upgr. Asia from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 for WinCC RT clients w/o RT 128, Runtime software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-5AV4

SIMATIC WinCC RT CL Upgr. Asia from V7.4 to V7.5 SP2 for WinCC RT clients w/o RT 128, Runtime software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, WinCC RT Client V7.5 SP2 runtime software, single license, SW and documentation on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-5AX3

SIMATIC WinCC RT Client Upgrade from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 for WinCC RT clients without RT 128, Runtime software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CA07-5AX4

SIMATIC WinCC RT Client Upgrade from V7.4 to V7.5 SP2 for WinCC RT clients w/o RT 128, Runtime software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-4AH0

WinCC RC Client V7.4 SP1 runtime/configuration software, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable under Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (32-bit)/ 7 Professional/Enterprise/Ultimat e +SP1 (64-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (32-bit)/ 8.1 Professional/Enterprise (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Email address required for(*)

6AV6381-2CB07-4AK3

SIMATIC WinCC RC client upgrade from V7.X to V7.4 SP1, for WinCC RC Clients without RC 128, runtime/configuration software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2CB07-4AV0

WinCC RC Client V7.4 SP1 Asia Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-4AV3

SIMATIC WinCC RC CL Upgrade Asia from V7.X to V7.4 SP1 for WinCC RC Clients w/o RC128, Runtime/configuration software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-4AX0

WinCC RC Client V7.4 SP1 Runtime/configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), Executable in Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32-bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64-bit)/ 8.1 Prof./Ent (32-bit)/ 8.1 Prof./Ent (64-bit)/ 10 Prof./Ent (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 (64-bit)/ Server 2016 (64-bit). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-4AX3

SIMATIC WinCC RC client upgrade from V7.X to V7.4 SP1 for WinCC RC Clients w/o RC128, Runtime/configuration software on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-5AH0

WinCC system software V7.5 SP2, WinCC RC Client V7.5 SP2 runtime/configuration software, Floating License, software including documentation and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Email address required for delivery

6AV6381-2CB07-5AK3

SIMATIC WinCC RC client upgrade from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 for WinCC RC clients O. RC128, runtime/configuration software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2CB07-5AK4

SIMATIC WinCC RC client upgrade from V7.4 to V7.5 SP2 for WinCC RC clients O. RC128, runtime/configuration software, single license, software and license key download. Email address required for delivery

6AV6381-2CB07-5AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, WinCC RC Client V7.5 SP2 Asia runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-s,zh-t,kor,jpn). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-5AV3

SIMATIC WinCC RC CL Upgr. Asia from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 for WinCC RC clients w/o RC128, runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-5AV4

SIMATIC WinCC RC CL Upgr. Asia from V7.4 to V7.5 SP2 for WinCC RC clients w/o RC128, runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-5AX0

WinCC system software V7.5 SP2, WinCC RC Client V7.5 SP2 runtime/configuration software on DVD, Floating License, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it). Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-5AX3

SIMATIC WinCC RC Client Upgrade from V7.2/7.3 to V7.5 SP2 for WinCC RC clients w/o RC128, runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

6AV6381-2CB07-5AX4

SIMATIC WinCC RC Client Upgrade from V7.4 to V7.5 SP2 for WinCC RC clients w/o RC128, runtime/configuration software, on DVD, single license, license key on USB flash drive. Content: Set (2x DVD + 1x USB)

Siemens giới thiệu về SIMATIC WinCC V7

Đặc trưng chính của SIMATIC WinCC V7

Tinh Nang SIMATIC WinCC V7

 • All-purpose
  • Solutions for all sectors
  • Multi-language for worldwide usage
  • Can be integrated into all automation solutions
 • All operator control & monitoring functions on board
  • User administration
  • Operator control and monitoring
  • Reporting, acknowledging, and archiving of events
  • Collecting, consolidating and archiving measured values (including long-term backup)
  • Logging and documenting of process and configuration data
 • Can be configured simply and efficiently
  • Configuration wizards let the user focus on the essentials
  • In the picture by means of cross-reference lists and screen property displays
  • Configuration of multi-language applications
  • Configuring tool for configuring bulk data
 • Universally scalable
  • Expandable from single station to client-server configurations
  • Increased availability by means of redundant servers
  • Process visualization via the Web with the WinCC WebNavigator or WebUX
 • Open standards for simple integration
  • Efficient real-time database MS SQL Server
  • Open for application modules with ActiveX controls
  • Visual Basic for Applications for individual expansions
  • OPC for cross-vendor communication
 • Process visualization with Plant Intelligence
  • Integrated evaluation functions for the online analysis (statistical process control)
  • Production optimization with the help of diverse options
 • Expandable using options and add-ons
  • Options for scalable configurations
  • Options for increasing the availability
  • Options for IT & business integration
  • Options for SCADA expansions
  • Options for validation in accordance with FDA 21 CFR Part 11
  • Options for the use of telecontrol protocols
 • Part of Totally Integrated Automation
  • Direct access to the tag and message configuration of the SIMATIC control system
  • Integrated diagnostic functions for increasing productivity

Phiên bản SIMATIC WinCC V7.5 có gì mới?

 • xtended functionality for object-oriented configuration
  • Import and use of structured data types from S7-1500 PLCs and OPC UA data sources
  • Use of structure data types as an interface to the faceplates
 • Extended functionality for the design of the runtime interface
  • Additional characteristics for dynamization of SVG graphics from the WinCC library including support for WebUX
  • Integration of the central color palette in the project design template including option for changeover during runtime
 • Communication
  • OPC UA client enhanced for Alarm & Condition
  • Possible to configure access rights for WinCC tags via the WinCC OPC server
  • WinCC Cloud Connect for sending WinCC data to cloud systems using the MQTT protocol
 • Graphics Designer
  • Easier configuration of multi-language texts and font settings for all text elements in graphics
  • New animation option for dynamization of object properties without script programming
 • Other innovations
  • WinCC WebUX: Auto-Login for operate mode, enhanced features for trend control dynamization and central color palette for alarm configuration
  • Reworked tag simulator with new options for system tags for monitoring communication channel and login performance values
  • Structuring of WinCC images (PDLs) in subfolders possible
  • Menu and toolbars can be configured via new editor in Config Studio

Yêu cầu cấu hình tối thiểu khi sử dụng SIMATIC WinCC V7.5 SP1

Type SIMATIC WinCC V7.5 SP1
PC hardware requirements
Processor type
Minimum Single-user station/server: Dual-core; 2.5 GHz
Client: Dual-core; 2.5 GHz
Recommended Single-user station/server: Multi-core; 3.5 GHz
Client: Multi-core; 3 GHz 2)
Work memory RAM
Minimum Windows 10 (64-bit)

Single-user station/server: 4 GB

Client: 2 GB

Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019

Server: 4 GB

Recommended Windows 10 (64-bit)

Single-user station/server: 4 GB

Client: 4 GB

Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019

Server: 8 GB

Graphics resolution
Minimum 800 x 600
Recommended 1 920 x 1 080
Hard disk
Minimum Single-user station/server: 80 GB
Client: 20 GB
WebClient/DataMonitor Client: 5 GB
Recommended Single-user station/server: 160 GB
Client: 40 GB
WebClient/DataMonitor Client: 10 GB
DVD-ROM/USB interface For software installation and license transfer

Thông số kỹ thuật chính của SIMATIC WinCC V7.5 SP1

Type SIMATIC WinCC V7.5 SP1
Functionality/quantity structure
Number of messages 150 000
Message text (number of characters) 10 x 256
Message archive System-limited 1)
Process values per message 10
Constant load of messages, max. Server/single-user station: 10/s
Message burst, max. Server/single-user station: 2 000/10 s every 5 min
Archive
Archive data points Max. 80 000 per server 2)
Archive types Short-term archive with and without long-term archiving
Data storage format Microsoft SQL Server 2016 SP2
Measured values per second Server/single-user station: up to 30 000/s 4)
User archive
Total archives No limit
Fields per user archive 500 (maximum number of 1 000 000 fields)
Data records per user archive 10 000
User archive views No limit
Graphics system
Number of screens System-limited 1)
Number of objects per screen System-limited 1)
Number of controllable fields per screen System-limited 1)
PowerTags 256 K 3)
Trends
Trend views per picture 25
Trends per trend view 80
User administration
User groups 128
Number of users 128
Authorization groups 999
Configuration languages 5 European (en, de, fr, it, es),
4 Asian (zh-CN, zh-TW, ko, ja)
Protocols
Message sequence reports (simultaneously) 1 per server/single-user station
Message archive reports (simultaneously) 3
User reports System-limited 1)
Report lines per group 66
Tags per report 300 5)
Multi-user system
Server 18
Uni Client (without its own project) Max. 64
Multi-Client (with its own project) Max. 50

1) Dependent on available storage space

2) Dependent on number of licensed archive tags (ArchiveTags)

3) Dependent on the number of licensed PowerTags

4) Dependent on system performance, especially of hard disk (SSD/RAID recommended)

5) Number of variables per report depends on process communication performance

Tính năng chính trong SIMATIC WinCC

Tinh Nang SIMATIC WinCC V7 SCADA

The powerful configuration functions of SIMATIC WinCC contribute to a reduced engineering and training overhead and lead to a more flexible use of personnel and greater operational reliability.

Anyone familiar with Microsoft Windows can also operate the WinCC Explorer, the central switching point of WinCC. Even large quantities of data can be processed intuitively and efficiently with the WinCC Configuration Studio.

In combination with other SIMATIC components, the system is also equipped with auxiliary functions, such as process diagnostics and maintenance. All SIMATIC engineering tools work together in the configuration of the functions.

SIMATIC WinCC offers a complete basic functionality for process visualization and operation. To this end WinCC has a number of editors and interfaces that can be used to individually configure this functionality according to the respective application. Expansions of a WinCC station for control tasks are also possible with minimal engineering effort.

WinCC editors Task or configurable runtime functionality
WinCC Explorer Central project management for the quick access to all project data and central settings
WinCC Graphics Designer Graphics system for user-defined visualization and operation via pixel-graphic objects
WinCC Configuration Studio Alarm Logging

Signaling system for detecting and archiving events with display and control options based on DIN 19235; freely selectable message classes, message display and logging

WinCC Tag Logging

Process archiving for the acquisition, compression and storage of measured values, e.g. presentation in trend and table format as well as further processing

WinCC User Administrator

For managing users and authorizations

WinCC Report Designer Reporting and logging system for time and event-controlled documentation of messages, operator inputs and current process data in the form of user reports or project documentation in an arbitrary layout
WinCC Global Script Processing functions with limitless functionality by means of the use of VBScript and ANSI-C

Interfaces

  Task or configurable runtime functionality
Communication channels Communication with lower-level controls (SIMATIC protocols, PROFIBUS DP and OPC server included in scope of supply)
Standard interfaces Facilitate the open integration of other Windows applications via WinCC, WinCC OLE DB, ActiveX, OLE, OPC etc.
Programming interfaces For the individual access to data and functions of WinCC and for the integration in user programs with VBA, VB Script, C-API (ODK), C-Script (ANSI-C)

Integration in company-wide solutions (IT and business integration)

WinCC is based on Microsoft technology, which ensures openness and integration capability. ActiveX and .net controls facilitate technology-specific and industry-specific expansions. Cross-manufacturer communication is also possible since WinCC can be used as an OPC client and server in addition to accessing current process values and supporting standards such as OPC HDA (Historical Data Access), OPC Alarm & Events, OPC XML Data Access, and OPC UA.

Just as important: Visual Basic for Applications (VBA) is available for user-specific expansions in engineering, and Visual Basic Scripting (VBS) as an easy-to-learn, open, runtime language. If desired, professional application developers can also use ANSI-C. The Open Development Kit (ODK) simplifies access to the API programming interfaces.

WinCC integrates a powerful and scalable archiving feature using database technology This provides the user with a variety of options: from high-performance archiving of current process data, to long-term archiving with high data compression, through to a connection to the central information hub in the form of a company-wide Process Historian. Versatile clients and tools for evaluation, the open interfaces, and special options (Connectivity Pack, Connectivity Station, IndustrialDataBridge) provide the basis for effective IT and business integration.

WinCC offers various security mechanisms, such as encrypted communication, to ensure secure operation of the plant. If external networks are accessed, for example, suitable protective measures (incl. IT security measures, such as network segmentation) should still also be taken.

Integration in automation solutions

WinCC is an open process visualization system and provides the option to connect the most diverse control systems.

Approved communication software

Use communication software with the listed product versions. Corresponding SIMATIC NET upgrades are available for upgrading older versions.

Number of connectable controllers

For the number of controllers which can be connected via Industrial Ethernet CP 1613, the following applies to a message frame length of 512 bytes:

Type of connection Number of nodes
SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 + TCP/IP Up to 60
SIMATIC S7 Protocol Suite Up to 64
SIMATIC 505 Ethernet Layer 4 + TCP/IP Up to 60
SIMATIC S7-1200/1500 Channel Up to 128

Via PROFIBUS, a maximum of 8 controllers can be connected with CP 5612, and a maximum of 44 controllers with CP 5613. Industrial Ethernet is recommended when 10 or more controllers are used.

Mixed operation with different controllers

With their multi-protocol stack, the CP 1613 and CP 5613 communication processors enable the parallel operation of two protocols, such as for the mixed operation of different controllers, via a single bus cable. WinCC supports the operation of two similar interface boards only in connection with the channels SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 (2 x CP 1613), SIMATIC S7 Protocol Suite (2 x CP 1613, 2 x CP 5613) as well as PROFIBUS DP (4 x CP 5613; max. 122 slaves for each CP 5613). In addition to communication via Industrial Ethernet CP 1613 or PROFIBUS CP 5613, one CP 5612/5622 can be used in each case for communication with SIMATIC S7 via MPI.

Client-server communication

Communication between the clients and the server is via TCP/IP protocol. Setting up a separate PC LAN is recommended. For small projects with a correspondingly low incidence of message frames, SIMATIC NET Industrial Ethernet communication can be used for both process communication (WinCC/server ↔ PLC) and PC-PC communication (WinCC/client ↔ WinCC/server).

Channel DLL PROFIBUS DP

In accordance with the PROFIBUS standard, DP/slaves are always permanently assigned to a DP master; i.e. a second WinCC station (DP/master) cannot access the same controllers (DP/slaves). This means that redundant operation of two WinCC stations is not possible using the PROFIBUS DP connection.

Connection to controllers from other manufacturers:

If a native driver is not available, OPC or OPC UA is available for connection to third-party controllers.

WinCC supports the standards:

 • OPC Data Access 2.05a
 • OPC Data Access 3.00
 • OPC UA 1.02
 • OPC UA HA 1.20
 • OPC UA Alarms and Conditions 1.20
 • OPC Historical Alarms and Events 1.10
 • OPC XML Data Access 1.01 (Connectivity Pack/ Connectivity Station)
 • OPC HDA 1.20 (Connectivity Pack/Connectivity Station)
 • OPC A&E 1.10 (Connectivity Pack/Connectivity Station)
 • OPC UA Client Data Access
 • OPC UA Server Data Access, HDA, Alarm & Condition (Connectivity Pack/Connectivity Station)

Connection overview

Protocol Description
SIMATIC S7
SIMATIC S7 Protocol Suite Channel DLL for S7 functions via MPI, PROFIBUS or Ethernet Layer 4 + TCP/IP
SIMATIC S5
SIMATIC S5 Ethernet Layer 4 Channel DLL for S5 Layer 4 communication + TCP/IP
SIMATIC S5 Programmer Port AS511 Channel DLL and driver for serial communication with S5 using AS511 protocol to programmers port
SIMATIC S5 Serial 3964R Channel DLL and driver for serial communication with S5 using RK512 protocol
SIMATIC S5 PROFIBUS-FDL Channel DLL for S5-FDL
SIMATIC 505
SIMATIC 505 Serial Channel DLL and driver for serial communication with 505 using NITP/TBP protocol to SIMATIC 535/545/555/565/575
SIMATIC 505 Ethernet Layer 4 Channel DLL for 505 Layer 4 communication
SIMATIC 505 TCP/IP Channel DLL for 505 TCP/IP communication
SIMATIC S7-1200, S7-1500
SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel Channel DLL for S7-1200 and S7-1500 communication
Third-party controllers 
Allen Bradley
Ethernet IP
Channel DLL and drivers for communication with Allen Bradley controllers via Ethernet TCP/IP using Ethernet IP protocol
Modbus TCP/IP Channel DLL and drivers for communication with Modicon controllers via Ethernet TCP/IP using Modbus TCP/IP protocol
Mitsubishi MC TCP/IP Channel DLL and drivers for communication with Mitsubishi controllers via Ethernet TCP/IP using Mitsubishi MC TCP/IP protocol
Cross-manufacturer
OPC client for DA, XML DA Channel DLL for OPC communication; WinCC can acquire data from OPC server applications
OPC server for DA, XML DA, A&C Channel DLL for OPC communication; WinCC can acquire data from OPC server applications
OPC server for DA, XML DA, A&E, HDA Server applications for OPC communication; WinCC provides process data to OPC clients
OPC UA server for DA, HDA, A&C Server applications for OPC UA communication
PROFIBUS DP Channel DLL for PROFIBUS DP
SIMOTION Channel DLL for SIMOTION

Application note:

Parallel usage of the OPC client channel allows, for example, connection to an SNMP OPC server for visualization of the data contained there. The SNMP OPC server enables monitoring of any network components (such as switches) that support the SNMP protocol. Additional information is available under SIMATIC NET Communications Systems/SNMP OPC Server.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm SIMATIC WinCC V7 (SCADA) thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

5 1 vote
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x