WinCC Runtime Advanced cung cấp một giao diện phần mềm điều khiển và giám sát vận hành dựa trên PC dành cho các hệ thống một người dùng trực tiếp tại máy. SIMATIC WinCC Runtime Advanced được cấu hình bằng phần mềm cấu hình SIMATIC WinCC Advanced hoặc SIMATIC WinCC Professional.

SIMATIC WinCC Runtime Advanced là phần mềm trực quan hóa hiệu suất cao dành cho các tác vụ trực quan hóa đơn giản theo hướng máy móc. Nó có thể được sử dụng như một giải pháp cho một người dùng dành cho tất cả các ứng dụng tự động hóa (tự động hóa sản xuất, tự động hóa quy trình và tự động hóa tòa nhà). SIMATIC WinCC Runtime Advanced có thể được sử dụng kết hợp với: SIMATIC Rack PC, Box PC, Panel PC; bộ điều khiển ET 200SP; SINUMERIK PC.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm WinCC Runtime Advanced thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

Yêu cầu thông số kỹ thuật máy tính cho WinCC Runtime Advanced

Processor type (min.) 32-bit operating system: at least Intel® Atom™ 1.3 GHz or comparable

64-bit operating system: at least Intel® Celeron™ 1.4 GHz or comparable

RAM (min.) 4 GB or more
Hard disk 8 GB disk space available
Operating systems 32-bit operating systems:

Windows 7 Professional SP1

Windows 7 Enterprise SP1

Windows 7 Ultimate SP1

Windows Embedded Standard Edition 7 SP1 (SIMATIC IPC only)

64-bit operating systems:

Windows 7 Professional SP1
Windows 7 Enterprise SP1
Windows 7 Ultimate SP1

Windows Embedded Standard Edition 7 SP1 (SIMATIC IPC only)

Windows 8.1 Professional
Windows 8.1 Enterprise

Windows Embedded 8.1 Industry

Windows 10 Professional Version 1703

Windows 10 Enterprise Version 1703

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

Windows Server 2008 R2 Standard Edition SP1

Windows Server 2012 R2 Standard Edition

Windows Server 2016 Standard Edition

Optical drive DVD-ROM

Thông số kỹ thuật chính của WinCC Runtime Advanced

Bảng thông số dưới đây sẽ hỗ trợ bạn trong việc ước tính xem một dự án cụ thể có còn nằm trong giới hạn của WinCC Runtime Advanced hay không.

Tags
Number of tags in the project 24 576
Number of PowerTags 128–16 384
Number of elements per array 1 600
Number of local tags 8 192
Alarms
Number of alarm classes 32
Number of discrete alarms 6 000
Number of analog alarms 500
Length of an alarm in characters 80
Number of process values per alarm 8
Size of the alarm buffer 2 048
Number of queued alarm events 500
Screens
Number of screens 750
Number of fields per screen 600
Number of tags per screen 400
Number of complex objects per screen1) 40
Recipes
Number of recipes 1 000
Number of elements per recipe2) 2 000
User data length in KB per data record 512
Number of data records per recipe 5 000
Logs
Number of logs 100
Number of entries per log
(including all log segments)3)
500 000
Number of log segments 400
Cyclical trigger for tag logging 1 s
Number of tags that can be logged
per log
24 576
Trends
Number of trends 800
Text lists and graphics lists
Number of graphic lists 500
Number of text lists 500
Number of entries per text or graphic list 3 500
Number of graphic objects 24 576
Number of text elements 40 000
Scripts
Number of scripts 200
Communication
Number of connections 8
Number of connections based on “SIMATIC HMI HTTP” 16
Maximum number of connected Sm@rtClients (including a service client) 4 4)
Help system
Number of characters in a help text 500
Languages
Number of runtime languages 32
Scheduler
Time-triggered tasks5) 48
User administration
Number of user groups 50
Number of user rights 32
Number of users 100

1) Complex objects are: Bars, sliders, symbol library, clock, and all objects from the Controls area.

2) When using arrays, each array element represents a recipe element

3) For the “segmented circular log” logging method, the number of entries for all sequence logs is valid. The product derived from the number of circular logs times the number of data records in this log may not be exceeded.

4) Up to three Sm@rtClients can interconnect with the Sm@rtServer on Panel PC 477.

5) Event-triggered tasks are not relevant for the system limits.

Danh sách gói phần mềm SIMATIC WinCC Runtime Advanced

SIMATIC WinCC Runtime Advanced có sẵn dưới dạng gói phần mềm với 128, 512, 2 048, 4 096, 8 192 và 16 384 PowerTags.

6AV2104-0BA05-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0BA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-0BA06-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 Power Tags V16, Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0BA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-0DA05-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0DA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-0DA06-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V16, Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0DA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-0FA05-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0FA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-0FA06-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 Power Tags V16, Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0FA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-0HA05-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0HA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-0HA06-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 Power Tags V16, Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0HA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-0KA05-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0KA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-0KA06-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 Power Tags V16, Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0KA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-0LA05-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 16384 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0LA05-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 16384 PowerTags V15.1, R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-0LA06-0AA0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 16384 Power Tags V16, Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-0LA06-0AH0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 16384 PowerTags V16, runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-2BD05-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 128 PowerTags-> 512 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; Without software a. documentation; License key on USB flash drive; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2BD05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 128 PowerTags-> 512 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-2BD06-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Power Pack 128 PowerTags-> 512 PowerTags V11..V16 (without version replacement); runtime software in TIA Portal; Single License; without software and documentation; license key on USB stick; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2BD06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 128 PowerTags-> 512 PowerTags V11..V16 (without version change); runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-2DF05-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 512 PowerTags-> 2048 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; Without software a. documentation; License key on USB flash drive; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2DF05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 512 PowerTags-> 2048 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-2DF06-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Power Pack 512 PowerTags-> 2048 PowerTags V11..V16 (without version replacement); runtime software in TIA Portal; Single License; without software and documentation; license key on USB stick; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2DF06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 512 PowerTags-> 2048 PowerTags V11..V16 (without version change); runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-2FH05-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags-> 4096 Power Tags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; Without software a. documentation; License key on USB flash drive; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2FH05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags-> 4096 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-2FH06-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Power Pack 2048 PowerTags-> 4096 PowerTags V11..V16 (without version replacement); runtime software in TIA Portal; Single License; without software and documentation; license key on USB stick; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2FH06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags-> 4096 PowerTags V11..V16 (without version change); runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-2HK05-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 4096 PowerTags-> 8192 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; Without software a. documentation; License key on USB flash drive; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2HK05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 4096 PowerTags-> 8192 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-2HK06-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Power Pack 4096 PowerTags-> 8192 Power Tags V11..V16 (without version replacement); runtime software in TIA Portal; Single License; without software and documentation; license key on USB stick; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2HK06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 4096 PowerTags-> 8192 PowerTags V11..V16 (without version change); runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-2KL05-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 8192 PowerTags-> 16384 PowerTags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; Without software a. documentation; License key on USB flash drive; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2KL05-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 8192 PowerTags-> 16384 Power Tags V15 (without version change); Runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-2KL06-0BD0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Power Pack 8192 PowerTags-> 16384 PowerTags V11..V16 (without version replacement); runtime software in TIA Portal; Single License; without software and documentation; license key on USB stick; Class A. Content: 1x USB

6AV2104-2KL06-0BJ0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 8192 PowerTags-> 16384 PowerTags V11..V16 (without version change); runtime software in TIA Portal; Single License; license key for download; without software and documentation; class A. Email address required for delivery

6AV2104-3BB05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3BB05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-3BB06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 Power Tags V16, Upgrade V11..V15 -> V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3BB06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-3DD05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3DD05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-3DD06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V16, Upgrade V11..V15 -> V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3DD06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-3FF05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3FF05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-3FF06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 Power Tags V16, Upgrade V11..V15 -> V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3FF06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-3HH05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3HH05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-3HH06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 Power Tags V16, Upgrade V11..V15 -> V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3HH06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-3KK05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 or 16384 PowerTags V15.1, Upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in the TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3KK05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 or 16384 PowerTags V15.1, upgrade V11..V14 -> V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-3KK06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 or 16384 Power Tags V16, Upgrade V11..V15 -> V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; license key on USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-3KK06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 or 16384 PowerTags V16, upgrade V11..V15 -> V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-4BB05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1, Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4BB05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-4BB06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 Power Tags V16, Upgr WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 128 Power Tags V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4BB06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V16, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-4DD05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1, Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 512 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4DD05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 512 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-4DD06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V16, Upgr WinCC flexible 2008 Runtime 512 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 512 Power Tags V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4DD06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V16, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 512 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-4FF05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1, Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4FF05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-4FF06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 Power Tags V16, Upgr WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 2048 Power Tags V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4FF06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V16, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 2048 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-4HH05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V15.1, Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 4096 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4HH05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V15.1, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 4096 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-4HH06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 Power Tags V16, Upgr WinCC flexible 2008 Runtime 4096 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 4096 Power Tags V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4HH06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V16, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 4096 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2104-4KK05-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1, Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 8000 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on USB flash drive; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; Executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Content: Set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4KK05-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 8000 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V15.1; R-SW in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; executable in Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows 8.1/10 (64-bit), Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 (64-bit). Email address required for delivery

6AV2104-4KK06-0AE0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 Power Tags V16, Upgr WinCC flexible 2008 Runtime 8000 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 8192 Power Tags V16; Runtime software in TIA Portal; Single License; SW and documentation on DVD; License key on a USB stick; Class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV2104-4KK06-0AK0

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V16, upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 8000 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 8192 PowerTags V16; runtime software in TIA Portal; Single License; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV2107-4XP00-0BF0

SIMATIC WinCC Panel Options Upgrade for WinCC flexible Panel Options (Sm@rtAccess/ SM@RTSERVICE/Audit) option for WinCC (TIA Portal) runtime software, single license without SW, without documentation license key on USB flash drive, Class A. Content: 1x USB

6AV2107-4XP00-0BK0

SIMATIC WinCC Panel Options upgrade for WinCC flexible Panel Options (Sm@rtAccess/ Sm@rtService/Audit) option for WinCC (TIA Portal) license key download, single license, R-SW, without software and documentation, class A. Email address required for delivery

Siemens giới thiệu về WinCC Runtime Advanced

Đặc trưng chính của WinCC Runtime Advanced

 • Functions for all visualization tasks:
  • Operator functions
  • Graphics and trend displays
  • Alarm logging
  • Report system
  • Archiving (option)
  • Recipe management (option)
  • Audit Trail (option)
 • Flexible runtime functionality due to Visual Basic scripts
 • Service concepts with remote operation, diagnostics and administration via intranet/Internet as well as email communication increase availability (option)
 • Support for simple distributed automation solutions based on TCP/IP networks at the machine-level (option)
 • Part of the Totally Integrated Automation Portal
  • Direct access to the tag and message configuration of the SIMATIC controller
  • Excellent support of the new SIMATIC S7-1500 controller
   With symbolic addressing
   Access to the new memory-optimized data blocks
   New alarm and diagnostics concept (incl. ProDiag)
  • Integrated diagnostic functions for increasing productivity

Những chức năng chính trong WinCC Runtime Advanced

Visualization via Windows-compliant user interface

Made up of parameterizable screen objects and faceplates created on a project-specific basis:

 • Numeric and alphanumeric input/output fields
 • Static text and graphic display plus vector graphics
 • Dynamizable graphics from HMI symbol library
 • Bar graph, trend curve graph with scroll and zoom function as well as read line
 • Signal-specific text and graphic lists
 • Buttons and switches for operator-process communication
 • Editing fields for process values (signals)
 • Analog display, slider as example for further screen objects
 • Project-specific faceplates created from basic objects of the system
 • Graphic displays for various standard graphic formats, e.g. bitmaps, .jpg, .wmf

Alarms and messages

 • Discrete alarms and analog alarms as well as event-driven Alarm-S/Alarm-D message procedure with SIMATIC S7
 • The new ProDiag alarm and diagnostics concept of the S7-1500 controller is also supported
 • Freely-definable message classes for definition of acknowledgment response and display of alarm events

Logging of alarms and process values 1)

 • Logging in files (e.g. CSV or TXT file) and Microsoft SQL databases
 • Online evaluation of process value and alarm logs
 • Evaluation of process value and alarm logs using standard Microsoft tools such as Excel

Recipes 1)

 • Generation of data records for machine data or production data
 • Display or entry of data records via a configurable screen object or via process screens distributed within the project
 • Transmission of data records from or to the controller
 • Import/export of data records from/to CSV files for further processing with other tools (e.g. MS Excel)

Documentation of process data, alarm events, and recipes

 • Time or event-driven report output
 • User-definable layout

Flexible expansion of integrated system function using Visual Basic script

Language support for multilingual projects

 • Up to 32 online languages
 • Language-dependent texts and graphics
 • Language selection during runtime

User-oriented access protection according to requirements of regulated sectors

 • Authentication with user ID and password
 • User group-specific rights
 • Central system-wide user administration based on SIMATIC Logon1)
 • Monitoring of changes by operators in runtime operation1)
 • Recording of operator actions in an Audit Trail 1)

Onboard controller connection to many different controllers

 • Communication via native drivers and standard OPC channel
 • Simultaneous connection using several protocols: OPC client and SIMATIC HMI HTTP protocol are additive, i.e. they can be used in conjunction with other controller connections

Open communication between HMI systems and with higher-level systems

 • OPC servers
  • Use of the visualization system as a data server (OPC server) for higher-level automation components, e.g. control systems or systems in the office area
  • OPC-DA server: tags, e.g. process values
 • Communication between HMI systems is established on the basis of Ethernet networks, or via the intranet/Internet
  • Read and write access to tags. The WinCC Runtime Advanced or SIMATIC Panels provide other SIMATIC HMI systems or office applications with data (tags)
 • Sending of emails on demand or event-driven
  • e.g. to maintenance personnel via SMTP server (Simple Mail Transfer Protocol)
  • The optional use of email/SMS gateways enables access to standard networks (external service provider required)
 • System diagnostics via device-specific HTML pages. The following functions are available:
  • Starting and stopping the HMI runtime for maintenance
  • Remote access to recipe data records, passwords and information specific to the HMI system
  • Access to the HMI system files via a file explorer
  • Download of configuration data via the intranet/Internet
  • Supplement with own HTML pages

WinCC Sm@rtServer for the remote control via the intranet and Internet 1)

 • Display and control of process screens on remote PC or Panel
 • A SIMATIC HMI system can be used to control or monitor another system remotely; entry level for client/server configurations for distributed operator stations or for solutions with head-end stations or control rooms

1) Option for SIMATIC WinCC Runtime Advanced; runtime licenses must be purchased separately. Additional information is available under “WinCC options”.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm WinCC Runtime Advanced thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x