SIMATIC Energy Manager cung cấp cho người dùng một hệ thống quản lý dữ liệu năng lượng mà không theo ngành cụ thể nào (nó có thể mở rộng và sử dụng cho tất các các ngành). Các chức năng của nó bao gồm từ giám sát năng lượng, kiểm soát năng lượng, lập hóa đơn năng lượng, quản lý dữ liệu cơ sở và dự đoán năng lượng sẽ sử dụng.

Thông qua việc quản lý dữ liệu năng lượng sẽ giúp người sử dụng có thể quản lý và đưa ra các biện pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Ngoài ra, SIMATIC Energy Manager cung cấp một hệ thống báo cáo mở rộng và dễ sử dụng, cũng như một trình điều khiển web dựa trên tiện ích động, để phân tích và phân phối dữ liệu sau khi nó đã được thu thập và phân tích.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm SIMATIC Energy Manager thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

Giao Diện Simatic Energy Manager

SIMATIC Energy Manager có sẵn những mã sản phẩm sau:

6AV6372-1DF07-2AH0

SIMATIC Energy Manager Basic V7.2; including 50 tags, 1 acquisition component, 1 web client; engineering/runtime software; Single License; software, documentation and license key for download; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Email address required for delivery

6AV6372-1DF07-2AX0

SIMATIC Energy Manager Basic V7.2; Including 50 tags, 1 acquisition component, 1 web client; Engineering/runtime software; Single License; License key on USB flash drive; Software and documentation on DVD; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV6372-2DF00-0CL0

SIMATIC EnergyManager Basic/PRO for up to 50 Tags, 1 Consumer Software Update Service, within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

6AV6372-2DF00-0CY0

SIMATIC EnergyManager Basic/PRO for up to 50 tags, 1 consumer Software Update Service; within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice. Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6AV6372-2DF00-0DL0

SIMATIC Energy Manager PRO for systems with up to 100 tags, Software Update Service, within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

6AV6372-2DF00-0DY0

SIMATIC Energy Manager PRO for systems with up to 100 tags, Software Update Service; within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice. Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6AV6372-2DF00-0FL0

SIMATIC Energy Manager PRO for systems with up to 500 tags, Software Update Service within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

6AV6372-2DF00-0FY0

SIMATIC Energy Manager PRO for systems with up to 500 tags, Software Update Service; within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice. Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6AV6372-2DF00-0HL0

SIMATIC Energy Manager PRO for systems with up to 5000 tags, Software Update Service within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

6AV6372-2DF00-0HY0

SIMATIC Energy Manager PRO for systems with up to 5000 tags, Software Update Service; within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice. Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-0CH0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 50; increases the number of tags by 50 tags; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-0CX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 50; increases the number of tags by 50 tags; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF07-0DH0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 100; increases the number of tags by 100 tags; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-0DX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 100; increases the number of tags by 100 tags; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF07-0EH0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 250; increases the number of tags by 250 tags; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-0EX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 250; increases the number of tags by 250 tags; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF07-0FH0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 500; increases the number of tags by 500 tags; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-0FX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 500; increases the number of tags by 500 tags; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF07-0GH0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 1000; increases the number of tags by 1000 tags; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-0GX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 1000; increases the number of tags by 1000 tags; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF07-0HH0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 5000; increases the number of tags by 5000 tags; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-0HX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 5000; increases the number of tags by 5000 tags; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF07-0JH0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 30000; increases the number of tags by 30000 tags; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-0JX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Tag Package 30000; increases the number of tags by 30000 tags; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF07-2AH0

SIMATIC Energy Manager PRO V7.2; including 50 tags, 1 acquisition component, 1 client, 1 web client; engineering/runtime software; Single License; software, documentation and license key for download; 2 languages: de,en; Web client 6 languages: de,en,it,es,fr,zh. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-2AH3

SIMATIC Energy Manager PRO Powerpack for upgrading from Energy Manager Basic V7.1/V7.2 to Energy Manager Pro V7.1/ V7.2; including 1 client; without version change; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-2AX0

SIMATIC Energy Manager PRO V7.2; Including 50 tags, 1 acquisition component, 1 client, 1 web client; Engineering/runtime software; Single License; License key on USB flash drive; Software and documentation on DVD; 2 languages: de,en; Web client 6 languages: de,en,it,es,fr,zh. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV6372-2DF07-2AX3

SIMATIC Energy Manager PRO Powerpack for upgrading from Energy Manager Basic V7.1/V7.2 to Energy Manager Pro V7.1/ V7.2; Including 1 client; Without version change; Engineering/runtime software; License key on USB flash drive; Without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF07-2CH4

SIMATIC Energy Manager upgrade V7.1 -> V7.2 for systems with up to 50 tags; engineering/runtime software; Single License; software, documentation and license key for download. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-2CX4

SIMATIC Energy Manager Upgrade V7.1 -> V7.2 For systems with up to 50 tags; Engineering/runtime software; Single License; License key on USB flash drive; Software and documentation on DVD. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV6372-2DF07-2DH4

SIMATIC Energy Manager upgrade V7.1 -> V7.2 for systems with up to 100 tags; engineering/runtime software; Single License; software, documentation and license key for download. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-2DX4

SIMATIC Energy Manager Upgrade V7.1 -> V7.2 For systems with up to 100 tags; Engineering/runtime software; Single License; License key on USB flash drive; Software and documentation on DVD. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV6372-2DF07-2FH4

SIMATIC Energy Manager upgrade V7.1 -> V7.2 for systems with up to 500 tags; engineering/runtime software; Single License; software, documentation and license key for download. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-2FX4

SIMATIC Energy Manager Upgrade V7.1 -> V7.2 For systems with up to 500 tags; Engineering/runtime software; Single License; License key on USB flash drive; Software and documentation on DVD. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV6372-2DF07-2HH4

SIMATIC Energy Manager upgrade V7.1 -> V7.2 for systems with up to 5000 tags; engineering/runtime software; Single License; software, documentation and license key for download. Email address required for delivery

6AV6372-2DF07-2HX4

SIMATIC Energy Manager Upgrade V7.1 -> V7.2 For systems with up to 5000 tags; Engineering/runtime software; Single License; License key on USB flash drive; Software and documentation on DVD. Content: set (1x DVD + 1x USB)

6AV6372-2DF17-2AX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO V7.2 Trial (90 days) Software and documentation on DVD. Content: 1x DVD

6AV6372-2DF27-0AH0

SIMATIC EnergyManager Basic/PRO 3 web clients; runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF27-0AX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO 3 web clients; Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF27-0BH0

SIMATIC EnergyManager Basic/PRO 20 web clients; runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF27-0BX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO 20 web clients; Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF27-0CH0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO 60 web clients; runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF27-0CX0

SIMATIC Energy Manager Basic/PRO 60 web clients; Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF37-0AH0

SIMATIC Energy Manager PRO client; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF37-0AX0

SIMATIC Energy Manager PRO Client; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF47-0AH0

SIMATIC Energy Manager PRO energy forecast and planning; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF47-0AX0

SIMATIC Energy Manager PRO Energy forecast and planning; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF57-0AH0

SIMATIC Energy Manager PRO acquisition component; connection to WinCC, OPC, ASCII, XML, ODBC…; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF57-0AX0

SIMATIC Energy Manager PRO Data acquisition component; Connection to WinCC, OPC, ASCII, XML, ODBC…; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF67-1AH0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 1; including EE-Monitor; increases the number of consumers by 1 consumer; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF67-1AX0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 1, including EE-Monitor; increases the number of consumers by 1 consumer; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF67-1BH0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 5; including EE-Monitor; increases the number of consumers by 5 consumers; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF67-1BX0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 5, including EE-Monitor; increases the number of consumers by 5 consumers; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF67-1CH0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 25; including EE-Monitor; increases the number of consumers by 25 consumers; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF67-1CX0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 25; including EE-Monitor; increases the number of consumers by 25 consumers; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF70-0XL0

SIMATIC Energy Manager PRO for systems > 5000 tags, Software Update Service, within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, the contract is extended automatically by 1 year if it is not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice Requirement for conclusion: current version of the software

6AV6372-2DF70-0XY0

SIMATIC Energy Manager PRO for systems > 5000 tags, Software Update Service; within the framework of this contract, you will receive for one year all up-to-date software versions, The contract is extended automatically by 1 year, if not canceled 3 months prior to expiration. Period of delivery and service: 1 year from date of invoice. Requirement for conclusion: current version of the software. Email address required for delivery

6AV6372-2DF77-1AH0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 1; increases the number of consumers by 1 consumer; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF77-1AX0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 1; increases the number of consumers by 1 consumer; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF77-1BH0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 5; increases the number of consumers by 5 consumers; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF77-1BX0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 5; increases the number of consumers by 5 consumers; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF77-1CH0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 25; increases the number of consumers by 25 consumers; engineering/runtime software; Single License; license key for download; without software and documentation. Email address required for delivery

6AV6372-2DF77-1CX0

SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 25; increases the number of consumers by 25 consumers; Engineering/Runtime software; Single License; license key on USB stick; without software and documentation. Content: 1x USB

6AV6372-2DF77-2XH4

SIMATIC Energy Manager upgrade V7.1 -> V7.2 for systems > 5000 tags; engineering/runtime software; Single License; software, documentation and license key for download. Email address required for delivery

6AV6372-2DF77-2XX4

SIMATIC Energy Manager Upgrade V7.1 -> V7.2 For systems > 5000 tags; Engineering/runtime software; Single License; License key on USB flash drive; Software and documentation on DVD. Content: set (1x DVD + 1x USB)

Siemens giới thiệu về SIMATIC Energy Manager

SIMATIC Energy Manager Pro

SIMATIC Energy Manager is the energy management system for industry, certified in accordance with ISO 50001

With SIMATIC Energy Manager, you can visualize energy flows and consumption values in your processes in detail, assign them to the relevant consumers or cost centers, and identify why changes have occurred. Evaluate implemented efficiency measures, optimize your energy procurement, and compare energy efficiency across plants and locations – in a scalable, transparent, and future-proof way.

Lower operating costs, optimize energy procurement, and comply with legal requirements

With SIMATIC Energy Manager, you can do so much more than just reduce energy costs. Our powerful, scalable energy management system links energy and production data, thus helping you calculate the productivity of your energy consumption: How much energy does it require to produce a certain product? Which line can be used most efficiently for this? Why do two comparable lines consume different amounts of energy? SIMATIC Energy Manager helps you to find the answer to these questions – with clear, user-specific dashboards; meaningful energy indicators; and versatile interfaces for measuring energy data. Our powerful energy management system is available in two versions for applications of varying complexity: Basic and PRO. This allows you to benefit from tailored functionality and an optimum price/performance ratio.

Certified by the TÜV German Technical Inspectorate, the scalable energy management solution SIMATIC Energy Manager facilitates compliance with the statutory regulations required by ISO 50001 while enabling energy- and cost-efficient operation of your systems and plants.

Your benefits at a glance

 • Appropriate key performance indicators and data presentation options can be used to derive corresponding energy efficiency measures which, if successfully implemented, result in cost savings.
 • The Power monitoring supports a secure & reliable power distribution
 • Transparency at cost center level increases employee awareness and forms the basis for a transparent and comprehensible design of targets or review of the achievement of goals.
 • Due to the proximity to production, technological processes and plants (e.g. machine status-related analysis) can be evaluated energetically.
 • Transparency paired with forecasting functionality increases planning security and opens up new opportunities in energy procurement
 • Energy controlling, with flexible reporting and analytics capabilities, help ensuring that efficient assets remain efficient
 • Forms Key Performance Indicators to increase the efficiency of power production units as well as assets like consumers
 • Openness is important. The OPC UA (HA) Server can be used to provide data to other applications.
 • Meets legal requirements for monitoring and reporting of greenhouse gas (CO2) emissions

Chọn phiên bản SIMATIC Energy Manager phù hợp

SIMATIC Energy Manager MindSphere

SIMATIC Energy Manager Basic

SIMATIC Energy Manager Basic provides a simple way to get started with energy management. It can be easily configured for the application in question via web engineering – both in interaction with the automation system and for manual data acquisition. Predefined templates for reports and configurable dashboards support reporting. SIMATIC Energy Manager Basic can be easily upgraded to SIMATIC Energy Manager PRO at any time with a license key.

SIMATIC Energy Manager PRO

SIMATIC Energy Manager PRO provides additional functions for comprehensive, ISO-compliant energy management. The software supports the user with extensive reporting for recording and visualizing performance indicators and consumption data and with tools for calculating performance indicators for more complex situations. Energy Manager PRO also permits batch-related or material-related consumption analysis and forecasts of energy consumption. Various automation-level systems can be integrated via numerous interfaces.

SIMATIC Energy Manager App
The SIMATIC Energy Manager V1.0 App for iOS and Android rounds off the portfolio with a simple and intuitive solution for mobile acquisition of consumption data from machines that are not or cannot be networked with the energy management system. The employee can easily identify the energy meter using the QR code or bar code and enter the relevant numeric value.

SIMATIC Energy Manager MindSphere app
The Simatic Energy Manager MindSphere application helps companies to monitor and analyze the energy consumption of machines and plants distributed around the world.
This cloud-based application enables the user to call up, analyze, and compare energy data via MindSphere.

So sánh chức năng SIMATIC Energy Manager Basic và SIMATIC Energy Manager PRO

Simatic Energy

Functionality SIMATIC Energy Manager Basic SIMATIC Energy Manager PRO
Configuration Simple configuration via web engineering Full client configuration with numerous options and web engineering
Interfaces Data link via OPC UA, Energy Suite, SIMATIC WinCC, and Modbus Data link via OPC UA, Energy Suite, SIMATIC WinCC, Modbus, ASCII, OLE DB, and S7; connectivity with S7 Energy Efficiency Monitor incl. template/instance concept; and connectivity with MindSphere
Data preprocessing Data point configuration; create, change, or delete a matrix for manual data entry Plus loop/prototype calculation stage 1 for preprocessing the data
Reporting Create, change, and delete reports based on predefined templates Comprehensive report functionality with user-specific or adapted report templates
Performance indicators Simple Extended (if-then, threshold values, etc.)
Dashboards Create, change, and delete dashboards; use various widget types (chart, pie, tacho, traffic light, diagram, text, value, table, Sankey, alarm, heat map) Create, change, and delete dashboards; use various widget types incl. advanced widgets (baseline management, map, multiple regression)
Analyses Basic functionality Detailed batch and material analyses
Forecasting tools No Yes (reference day forecast, production-plan-based forecasting, regression model)
Measure planning No Definition and analysis of energy efficiency measures
File upload No Yes, documents can be uploaded

Compliance with statutory regulations through

 • Energy data collection and recording system tested by the TÜV German Technical Inspectorate in accordance with ISO 50001 requirements1
 • Identification of savings potential and implementation control
 • Environmental reporting system at the company level (sustainability)

Industrial Security

To ensure comprehensive protection of industrial plants from internal and external cyber attacks, all levels must be protected simultaneously – ranging from the plant management level to the field level and from access control to copy protection. This is why our approach to comprehensive protection offers defense throughout all levels – “defense in depth”. This concept is according to the recommendations of ISA99/IEC 62443 – the leading standard for security in industrial applications.

MESIDAS.COM chuyên cung cấp license (key/code) cấp phép/ kích hoạt bản quyền cho các phần mềm tự động hóa Siemens. Nếu bạn đang cần tư vấn, báo giá hay mua license phần mềm SIMATIC Energy Manager thì hãy liên hệ với MESIDAS GROUP để được hỗ trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm nhé.

0 0 votes
Article Rating
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x