UniStream Series

Hiển thị tất cả 6 kết quả


UniStream Series dòng được sử dụng nhiều nhất ở các dự án – hệ thống quy mô lớn, phức tạp. Mạnh mẽ, tinh vi, độ chính xác, độ ổn định cao và được chia ra làm 3 dòng chính (UniStream Modular, UniStream Built-in, UniStream PLC):

UniStream Modular

Là các module tính năng riêng rẽ, độc lập. Màn hình cảm ứng HMI tích hợp CPU PLC, tùy chọn module I/O & COM, module mở rộng theo yêu cầu.

  1. UniStream 7″ Modular: USC-P-B10 * USP-070-B08 / USP-070-B10
  2. UniStream 10.4″ Modular: USC-P-B10 * USP-104-B10/USP-104-M10
  3. UniStream 15.6″ Modular: USC-P-B10 * USP-156-B10

UniStream Built-in

Là dòng All-in-One tích hợp sẵn PLC+HMI+I/O trong một sản phẩm. Có thể mở rộng thêm module tính năng.

  1. UniStream 5″ Built-in: US5-B5-B1, US5-B10-B1, US5-B5-TR22, US5-B10-TR22, US5-B5-T24, US5-B10-T24, US5-B5-RA28, US5-B10-RA28, US5-B5-TA30, US5-B10-TA30, US5-B5-R38, US5-B10-R38, US5-B5-T42, US5-B10-T42
  2. UniStream 7″ Built-in: US7-B5-B1, US7-B10-B1, US7-B5-TR22, US7-B10-TR22, US7-B5-T24, US7-B10-T24, US7-B5-RA28, US7-B10-RA28, US7-B5-TA30, US7-B10-TA30, US7-B5-R38, US7-B10-R38, US7-B5-T42, US7-B10-T42

UniStream PLC

Là dòng PLC độc lập với HMI ảo, hỗ trợ điều khiển PLC và các I/O qua điện thoại thông minh. Có thể thêm các module tính năng theo yêu cầu.

  1. Basic: USC-B3-R20, USC-B3-T20
  2. Standard: USC-B5-B1, USC-B5-TR22, USC-B5-T24, USC-B5-RA28, USC-B5-TA30, USC-B5-R38, USC-B5-T42,
  3. Pro: USC-B10-B1,  USC-B10-TR22, USC-B10-T24, USC-B10-RA28, USC-B10-TA30, USC-B10-R38, USC-B10-T42

UniStream được lập trình trên UniLogic với giao diện phần mềm thân thiện, đơn giản, dễ dàng sử dụng, có thể giúp bạn giảm thiểu lên tới 50% thời gian dành cho công việc lập trình.