Vision570: Bộ lập trình PLC + Màn hình HMI 5.7 inch

Bộ điều khiển lập trình PLC tích hợp màn hình cảm ứng HMI 5.7 inch, màu, độ phân giải cao. Cho phép mở rộng I/O và đính module vào mặt sau, khả năng mở rộng lên tới 1000 I/O.

Xem thông chi tiết bằng Tiếng Việt tại: [PLC+HMI] Vision

Đọc tiếp