JAZZ: PLC Mini + HMI text & keyboard

Liên hệ

  • I/O tích hợp: 10/16/18/20/24/31/40,..
  • Tùy chọn I/O: digital, analog, high speed, temperature.
  • Màn hình: STN LCD, 2 dòng 16 ký tự, 16 phím, 60 trang, 15 ngôn ngữ và 20 biểu tượng.
  • Tích hợp cổng: Mini USB (thêm: RS232/RS485, Ethernet TCP/IP).
  • Hỗ trợ: MODBUS, OPC Server, SMS qua GSM, 3G Modem, Remote access.
  • Tiêu chuẩn: UL, CE, EAC.

Đọc tiếp